Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Sessió plenària el dimarts 23 de febrer de 2021

IMATGES RELACIONADES
Sant Jordi
Sant Jordi

18 de febrer de 2021


Ordre del dia de la sessió plenària prevista per al dimarts 23 de febrer de 2021 a les 18 h

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 22 de desembre de 2020


2.- Aprovació de l'acte de jurament o promesa i presa de possessió del càrrec per part de dos consellers comarcals del grup d'ERC-AM i donar compte de la reorganització de representacions del grup.


3.- Informe de la Presidència


Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior4.- Aprovació inicial del Reglament de l'Esquema Nacional de Seguretat per l'ús de les TIC5.- Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament de carburant a domicili, a través del servei de la Central de Contractació.


6.- Donar compte de les factures pagades durant els mesos de novembre i desembre de 2020 i el termini promig de pagament


7.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 296 de 2020 al núm. 33 de 2021


Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori
8.- Aprovació de la modificació de l'annex al conveni subscrit amb el Consorci per a la gestió de les instal·lacions de tractament de residus i el retorn dels cànons de l'ARC9.- Aprovació del Conveni marc amb diverses administracions per a la gestió dels serveis de disposició i tractament de la fracció orgànica i de la fracció resta i la valorització dels residus urbans al Camp de Tarragona10.- Aprovació del conveni amb determinats ajuntaments per a la delegació de la competència per gestionar el servei de sanejament en alta d'aigües residuals


11.- Aprovació de l'encàrrec de gestió a COMAIGUA, SL per realitzar els serveis de mostreig, inspecció i control d'abocament d'aigües residuals als sistemes de sanejament en alta


Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat


12.- Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió de serveis de menjador escolar


13.- Resolució de les al·legacions presentades al procediment de contractació del Servei d'Ajuda a Domicili


14.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Camp per a la promoció d'activitats esportives i de lleure


15.- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils per a la gestió del servei de transport adaptat per a l'any 2021


16.- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils en matèria de transport escolar per al curs 2020/2021


Mocions, precs i preguntes


17.- Proposta de Moció que presenta el Grup comarcal de la CUP - AMUNT en relació a la participació política i dels treballadors i treballadores a les empreses comarcals (i esmena C'S)


18.- Proposta de Moció que presenta el Grup comarcal de la CUP - AMUNT de suport a Pablo Hasel i la preservació del dret de llibertat d'expressió


Assumptes sobrevinguts


Torn obert de paraules


La sessió serà virtual i es transmetrà en directe pel canal de YouTube del Consell Comarcal del Baix Camp.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773