Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp promou el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores

IMATGES RELACIONADES
centre comercial
centre comercial

15 de març de 2021El Consell Comarcal i l'Oficina de Consum de Reus i Baix Camp (OCIC) se sumen un any més a la commemoració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, posant l'accent en la necessitat que la població conegui i faci valer els seus drets com a persones consumidores, i impulsant l'avenç cap a un consum més responsable i solidari.


Aquest any, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores, l'Agència Catalana del Consum ha programat pel dilluns 15 de març de 17h a 19h la sessió web La persona consumidora i la pandèmia: mites, canvis i tendències de futur en l'àmbit del consum. L'objectiu de l'acte és obrir un espai de reflexió sobre els canvis que s'han produït en els darrers anys, especialment amb la pandèmia de la COVID-19, i quines són les tendències de futur i, al mateix temps, trencar mites o falses creences al voltant del consum a partir de 4 blocs temàtics:

 • Consum post-pandèmia: present i futur. Es donarà resposta a qüestions respecte a com és el nostre consum actual i com serà en el futur, o com afecten les tecnologies els nostres hàbits de consum. A càrrec del Dr. Albert Vinyals, doctor en psicologia del consumidor i docent de psicologia del consumidor i neuro-màrqueting a l'Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 • Consum pandèmial: com és el consum jove. Els infants i els joves són les persones consumidores d'avui, però també del futur, per això esdevé clau conèixer de quina manera consumeixen. A compte de la Sra. Gina Tost Faus, periodista especialitzada en tecnologia, professora la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i directora d'Operacions i Màrqueting per a Europa a IGG, empresa asiàtica de videojocs.

 • Alimentació: navegant entre etiquetes. L'alimentació és un dels àmbits en què els mites, les creences falses o les crisis al voltant de determinats aliments poden generar més alarma o provocar canvis més profunds en els hàbits de consum. A càrrec del Dr. José Miguel Mulet, catedràtic de biotecnologia a la UniversitatPolitècnica de València (UPV) i divulgador científic sobre temes relacionatsamb l'alimentació.

 • Consum amb perspectiva de gènere. S'exposarà el paper que juguen les desigualtats de gènere en el model de consum actual. compte de la Sra. Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Culturalde Gènere.

La sessió es podrà seguir en directe des del canal de YouTube @consumcat o des del Zoom, indicant el correu electrònic i la contrasenya rg2xDhdf.  


La celebració del 15 de març commemora el discurs que va pronunciar el president John F. Kennedy davant del Congrés dels Estats Units l'any 1962, considerant el consumidor un element fonamental del procés productiu, reconeixent la seva rellevància política i instant les institucions a arbitrar mesures per a la protecció dels seus drets.


Dues dècades després, el 9 d'abril de 1985, l'Assamblea General de les Nacions Unides va adoptar les Directrius de la ONU per a la Protecció dels Consumidors, agrupades en els següents drets:

 • Dret a l'accés a béns i serveis bàsics essencials.
 • Dret a la protecció contra productes i processos perillosos.
 • Dret a rebre informació per a una elecció correcta i protecció contra la publicitat enganyosa i l'etiquetatge deshonest. 
 • Dret a triar productes i serveis a preus competitius.  
 • Dret a ésser escoltat i estar representat en l'elaboració i execució d'una política governativa i en el desenvolupament de productes i serveis.
 • Dret a la compensació, rebent un tracte just per demandes apropiades, incloent compensacions per béns defectuosos o serveis insatisfactoris.
 • Dret a l'educació dels consumidors per decidir de manera segura sobre béns i serveis, i ser conscients dels drets bàsics dels consumidors i com fer-los efectius.  
 • Dret a un ambient saludable per viure i treballar que no amenaci el benestar present ni de futures generacions.


A Catalunya, els drets bàsics de les persones consumidores queden recollits en el Codi de Consum i s'aplica tant a persones físiques com jurídiques:

 • El dret a la protecció de la salut i a la seguretat.
 • El dret a la indemnització i reparació de danys.
 • El dret a la informació, l'educació i la formació.
 • Els drets lingüístics.
 • El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
 • El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.
 • El dret a la representació, la consulta i la participació.
Per a més informació sobre els drets del Codi de consum, podeu consultar aquest enllaç de l'Agència Catalana del Consum.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773