Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Augmenta fins a 5.3 milions el finançament del transport i menjador escolar per al curs 2020-21

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

18 de març de 2021


La proposta d'addenda del Consell Comarcal del Baix Camp al conveni subscrit amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels serveis delegats sobre transport i menjador escolar per al curs 2020/2021 augmenta en 81.439,56 €, i arriba als 5,3 milions d'euros.


En la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp del passat 20 d'octubre de 2020 es va aprovar la proposta d'addenda econòmica provisional que s'incorpora al conveni subscrit amb el Departament d'Educació per atendre el finançament dels serveis delegats sobre transport i menjador escolar per al curs 2020/2021, en els termes assenyalats per la Direcció general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació. L'import total d'autorització de despesa provisional es va fixar en 4.221.098,78 € i es va presentar en el següent quadre de finançament:

 • Transport obligatori: 1.033.264,32 €
 • Transport no obligatori: 319.995,28 €
 • Menjador obligatori: alumnes que es desplacen fora del municipi a centres de titularitat del Departament d'Educació: 107.368,80 €
 • Menjador obligatori: alumnes que es desplacen fora del municipi a centres concertats: 30.553,60 €
 • Menjador obligatori: Monitoratge (NEE): 175.743,79 €
 • Menjador no obligatori (beques): 2.374.77.2,99 €
 • Total (previsió) curs 2020/2021: 4.041.698,78 €
 • Despeses de Gestió (CCBC): 179.400 €
 • Total addenda: 4.221.098,78 €

El Departament d'Educació ha tramés finalment la proposta definitiva d'addenda per aquest finançament amb un import total autoritzat de 5.302.538,34 €. Aquest increment es deu a la partida consolidada per monitors de Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i a l' import especial d'aquest any per reforçar monitors menjador, tenint en compte l'impacte de la COVID-19. Així doncs, el nou quadre de finançament recollit en la proposta d'addenda pendent d'aprovació definitiva en la propera sessió de Ple de 27 d'abril de 2021 és el següent:

 • Transport obligatori: 1.108.373,76 €
 • Transport no obligatori: 246.095,28 €
 • Menjador obligatori: alumnes que es desplacen fora del municipi a centres de titularitat del Departament d'Educació: 127.080,19 €
 • Menjador obligatori: alumnes que es desplacen fora del municipi a centres concertats: 31.017,00 €
 • Menjador obligatori: Monitoratge (NEE): 342.176,37 €
 • Menjador no obligatori (beques): 3.268.395,74 €
 • Total (previsió) curs 2020/2021: 5.123.138,34 €
 • Despeses de Gestió (CCBC): 179.400 €
 • Total addenda: 5.302.538,34 €© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773