Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp fa un projecte de Treball i Formació per a joves en l'àmbit forestal

IMATGES RELACIONADES
Treball i Formació Joves
Treball i Formació Joves

SOC
SOC

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya

Servicio Público de Empleo Estatal
Servicio Público de Empleo Estatal

Fons Social Europeu
Fons Social Europeu

24 de març de 2021


El Consell Comarcal del Baix Camp està desenvolupant el programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats centrat en l'àmbit forestal, amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la col·laboració dels ajuntaments de la comarca per donar feina a aquest col·lectiu. L'objectiu és la contractació de 6 persones joves tutelades i extutelades per la Generalitat de Catalunya per tal de contribuir a la seva emancipació. Cal tenir en compte que la major part de la comarca la composen municipis d'interior i de muntanya amb pocs recursos per al manteniment de les zones boscoses, camins i senders, fonts, etc. A més, l'ens comarcal ha desenvolupat projectes de recuperació de camins i de senyalització d'una àmplia xarxa de senders com a recurs turístic, que necessiten manteniment i, per últim, l'ens comarcal disposa d'un servei de Banc de Terres comarcal que facilita la recuperació de terres i d'explotacions agràries però també forestals per a persones emprenedores en l'àmbit rural.


Les accions a desenvolupar durant el programa són:

  • Acció d'experiència laboral: les persones joves realitzen treballs relacionats amb la neteja i l'aprofitament de les masses boscoses de diversos municipis de la comarca per tal de millorar la protecció contra incendis, facilitar l'ús dels boscos per a senderisme, ciclisme, recol·lecció de productes dels boscos i d'altres activitats relacionades amb al protecció i el gaudi dels espais naturals de la comarca.
  • Acció de formació: les persones joves participants han fet el certificat de professionalitat AGAR0309 Activitats Auxiliars en conservació i millora de forests, així com formació en igualtat de tracte entre homes i dones, la no discriminació per qualsevol raó, la protecció i millora del medi ambient, i mesures protecció COVID.
  • Acció de coordinació i suport: el programa inclou la contractació d'una persona de coordinació i suport per a fer les tasques de seguiment del programa i, sobretot, de suport a les persones joves en el procés formatiu i d'experiència laboral, així com en el procés d'emancipació dels joves, en col·laboració amb la persona tècnica de dinamització cívica d'aquest Consell Comarcal.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat un ajut de 156.177,62 euros per a la realització de les activitats esmentades.


Des de fa més de 25 anys que el Consell Comarcal del Baix Camp realitza programes de polítiques actives d'ocupació i promoció de l'ocupació consistent en actuacions relacionades amb la prospecció, la intermediació i/o els serveis a les empreses, com 30 Plus, Referent d'Ocupació Juvenil o Ubicat. A més, el Consell Comarcal del Baix Camp col·labora amb altres entitats públiques del territori pel que fa aquest tipus d'actuacions.


D'altra banda, el Consell Comarcal compta amb un dinamitzador cívic per a l'emancipació juvenil, una EAIA supracomarcal i un extens equip d'atenció social primària i de serveis d'intervenció socioeducativa que dóna serveis a 26 dels 28 municipis de la comarca, i col·laboren amb els programes de formació i inserció laboral que es realitzen.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773