Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Nous ajuts per al pagament del lloguer destinats a persones grans

IMATGES RELACIONADES
Gent gran
Gent gran

30 de març de 2021


El Consell Comarcal del Baix Camp informa sobre els nous ajuts extraordinaris de la Generalitat de Catalunya per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que siguin titulars d'un contracte de lloguer permanent al territori de Catalunya, que tinguin 65 anys o més. A través de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, la Generalitat ha convocat aquesta línia de suport al lloguer per un import de 15 milions d'euros.


Les persones interessades poden presentar la seva sol•licitud fins al proper 30 d'abril, preferentment de forma telemática a través d'aquest enllaç: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2cSi es desitja presentar la sol·licitud via presencial, donada l'actual situació, caldrà informar-se abans de si la oficina està oberta. També es posa a disposició de la població el telèfon 012 per a informació relacionada amb aquestes prestacions. Es prioritza la tramitació telemàtica per preservar la salut de tots i evitar al màxim de desplaçaments. Per qualsevol dubte, podeu trucar al Consell Comarcal - Departament d'Habitatge al telèfon 977 327 155.


Concretament, pel que fa a les diferents demarcacions, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als imports següents:

  • Barcelona ciutat: 800 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Les Terres de l'Ebre: 400 euros.

Cal tenir en compte que per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s'estableix un límit de l'import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya.


Pel que fa a l'import de la subvenció, la quantia mensual es determina per la diferència entre l'import del lloguer (lloguer concertat) i l'import que hauria de pagar (lloguer just). Si l'import de l'ajut és igual a l'import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l'import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge, amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals.


Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2021 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds (30 d'abril de 2021), l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2021, amb un import màxim mensual de 200 euros.


Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l'IBI i de la taxa pel servei d'escombraries. © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773