Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp atorga 4.455 ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021-2022

IMATGES RELACIONADES
Ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021-2022
Ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021-2022

15 de setembre de 2021


En aquest inici de curs 2021-2022, el Consell Comarcal del Baix Camp ha atorgat 4.455 ajuts individuals de menjador, un 72,75 per cent de les 6.123 sol·licituds presentades, tot i que, encara, en queden pendents de valoració per manca de documentació i, al llarg del curs, n'hi hauran més en fora de termini i per causes sobrevingudes.


El total d'ajuts atorgats suposen una assignació de 3.267.498,29 €, que van a càrrec del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Camp per gestionar els ajuts individuals de menjador.


Els beneficiaris d'aquests ajuts és l'alumnat en determinades circumstàncies socioeconòmiques i que, endemés, reuneixen els requisits següents:


1. Estar matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

3. No estar en acolliment residencial.

4. Fer ús del servei de menjador escolar.

5. I complir els criteris per a l'atorgament dels ajuts establerts en les bases, sobretot pel que fa al llindar de renda familiar, al llindar dels rendiments patrimonials i dels valors cadastrals del patrimoni i a les situacions específiques de la unitat familiar.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773