Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp presenta el Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci de la comarca

IMATGES RELACIONADES
Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal, Ekaterina Katcheff la coordinadora territorial de joventut juntament amb la Coordinadora del SIAD i Agent d’Igualtat del Consell Comarcal, Lourdes Solans, i la tècnica de Joventut de l’ens comarcal, Anna Tarragon.
Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal, Ekaterina Katcheff la coordinadora territorial de joventut juntament amb la Coordinadora del SIAD i Agent d’Igualtat del Consell Comarcal, Lourdes Solans, i la tècnica de Joventut de l’ens comarcal, Anna Tarragon.

Punt violeta
Punt violeta

Punt violeta amb Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal, Ekaterina Katcheff, coordinadora territorial de joventut juntament amb Lourdes Solans, Coordinadora del SIAD i Agent d'Igualtat del Consell Comarcal i Anna Tarragon, tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp
Punt violeta amb Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal, Ekaterina Katcheff, coordinadora territorial de joventut juntament amb Lourdes Solans, Coordinadora del SIAD i Agent d'Igualtat del Consell Comarcal i Anna Tarragon, tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp

18 de febrer de 2022


Es proposa que els municipis de la comarca s'hi adhereixin per treballar coordinament contra les violències sexuals en espais públics d'oci.


La presidenta del Consell Comarcal, Rosa Maria Abelló, la coordinadora territorial de joventut, Ekaterina Katcheff juntament amb la Coordinadora del SIAD i Agent d'Igualtat del Consell Comarcal, Lourdes Solans, i la tècnica de Joventut de l'ens comarcal, Anna Tarragon, han presentat, aquest divendres 18 de febrer en una roda de premsa, el Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci de la comarca.

El Protocol estableix les actuacions a fer davant situacions d'assetjament i/o violències sexuals que es puguin produir en espais públics d'oci, i estipula els agents que hi ha d'intervenir.


Objectiu i accions


Els objectius del Protocol són:

  • Reduir les violències sexuals en els espais públics d'oci del Baix Camp

  • Promoure espais lliures de sexisme

Per aconseguir aquests objectius s'han d'identificar les principals violències sexuals en entorns festius i detectar les necessitats per reduir-les. Les principals accions que es duran a terme són:

  • Instal·lacions de Punts Violeta en festes majors i altres festius rellevants (concerts, festivals, etc.)

  • Formació dels principals agents que intervenen davant de casos de violències o assetjaments (cossos de seguretat, voluntaris, entitats, càrrecs electes, referents municipals...)

  • Campanyes de sensibilització per a la població en general

  • Estudis dels punts dels municipis menys segurs per a les dones per falta d'il·luminació, per falta de serveis pròxims, espais solitaris i/o abandonats, etc.

     

El Consell Comarcal ha presentat el Protocol als municipis de la comarca per tal que s'hi adhereixin i es pugui aplicar de manera uniforme i coordinada arreu del Baix Camp.


2017 Implantació dels punts violetes a la comarca


El 2017, el Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp, format per representants polítiques, d'entitats, perfil tècnic i dones a títol individual de la nostra comarca,  va decidir començar a implementar els punts violetes a la comarca a les festes majors dels municipis, ja que les festes populars són espais molt arrelats i participatius, on sovint es produeixen situacions de violència sexual o assetjament. A més, són espais de participació de teixit associatiu que poden contribuir a detectar i pal·liar aquestes situacions. L'estiu del 2017 es van dur a terme una prova pilot d'instal·lació de punts violeta, i dos anys més tard, el 2019, es va convertir en una realitat: 18 festes majors de municipis de la comarca van muntar un punt violeta a la seva festivitat. 


La necessitat d'unificar, coordinar i dotar els municipis de la comarca d'una eina que permeti sensibilitzar, prevenir i actuar davant les violències sexuals en espais públics d'oci ha portat al Consell Comarcal a la creació d'aquest Protocol per abordar-ho des de tots els sentits.


Compromís social i polític


El Consell Comarcal té el ferm compromís de treballar per la igualtat de gènere, l'erradicació de la violència masclista i les violències dirigides al col·lectiu LGBTIQ+, tenint tolerància zero davant aquest tipus de conductes, així com vetllar per garantir una societat més justa i igualitària. I és que, el compromís polític i social és bàsic per promoure aquest canvi social i trencar amb el patriarcat i les conseqüències que aquest té en totes les àrees de la societat.


L'elaboració del Protocol s'ha fet conjuntament amb moltes persones i associacions del territori que han col·laborat en diversos moments del procés i a través de diferents canals. Les tècniques del Consell Comarcal del Baix Camp, Lourdes Solans, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat, Montse Carrillo, tècnica comarcal de Joventut i Anna Tarragon, tècnica de Joventut ,han estat el nexe entre l'equip de Noctàmbul@s, encarregat de redactar el document i la població del Baix Camp.


També ha estat possible gràcies a totes les dones dels col·lectius feministes i persones LGTBIQ+ d'arreu que han compartir els materials, les experiències i els documents necessaris per a l'elaboració de Protocol comunitaris.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773