Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El ple del Consell Comarcal aprova per unanimitat el Protocol Comarcal d'actuació davant les violències de gènere

IMATGES RELACIONADES
Resultats del ple ordinari del dimarts 26 d'abril
Resultats del ple ordinari del dimarts 26 d'abril

Resultats del ple ordinari del dimarts 26 d'abril
Resultats del ple ordinari del dimarts 26 d'abril

28 d'abril de 2022


- 14 punts de l'ordre del dia del ple del passat dimarts es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

- La formació política AMUNT – CUP es va abstenir en 4 punts i va votar en contra en un de l'ordre del dia.


El ple del Consell Comarcal, celebrat el dimarts, 25 d'abril, ha aprovat per unanimitat de totes les formacions polítiques representades al Ple (ERC-AM, JUNTS, PSC-CP, AMUNT – CUP, Ciudadanos i PP) el Protocol Comarcal d'actuació davant les violències de gènere, presentat el passat mes de febrer.

El Protocol estableix les actuacions a fer davant situacions d'assetjament i/o violències sexuals que es puguin produir en espais públics d'oci, i estipula els agents que hi ha d'intervenir en els municipis de la comarca. En aquest punt, la presidenta del Consell Comarcal, Rosa M Abelló, va fer un recordatori a les conselleres i consellers presents del diferents municipis de la importància d'adherir-se per tal de tenir una comarca lliure de violències.


En aquesta mateixa sessió plenària, van aprovar per unanimitat els punts:


 • El punt 4, l'aprovació de les bases generals que han de regir la creació i funcionament de les borses de treball de personal temporal del Consell comarcal del Baix Camp.

 • El punt 6, l'aprovació de l'acord amb la representació del personal laboral per establir una pròrroga per un màxim de 6 mesos dels contractes temporals.

 • El punt 9, l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'ACA per a la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració de Capafonts».

 • El punt 10, l'aprovació inicial de la modificació del Reglament i compromisos del Banc de Terres del Baix Camp.

 • El punt 11, l'aprovació del Reglament del Banc de Recursos Agraris del Baix Camp.

 • El punt 15, l'aprovació de les bases i convocatòria dels Ajuts Individuals de Menjador (AiM) del curs escolar 2022-2023.

 • El punt 16, l'aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Reus per a la gestió dels ajuts individuals de menjador de les escoles de Reus per al curs 2022-2023.

 • El punt 17, l'aprovació de la despesa autoritzada pel Departament d'Educació per al finançament dels serveis delegats en matèria d'ensenyament per al curs 2021-2022.

 • El punt 19, l'aprovació inicial de la modificació del Reglament per a la concessió d'ajuts d'urgència social per a l'any 2022.

 • El punt 20, l'aprovació del Protocol Comarcal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.

 • El punt 21, l'aprovació del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments amb relació al servei municipal de cura puntual per a nenes i nens dels 0 a 14 anys.

 • El punt 22, l'aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Reus per a la gestió i funcionament de l'Oficina de Rehabilitació.

 • El punt 23, l'aprovació inicial dels projectes de les actuacions incloses al PUOSC.

 • El punt 24, l'aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal a la Declaració de condemna a l'atac militar injustificat a Ucraïna.

I finalment, també s'ha aprovat per unanimitat la moció de censura presentada per presidència d'Unió de Pagesos, que reclama pal·liar amb urgència els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril del 2022.


Pel que fa a la resta de punts de l'ordre del dia, el grup AMUNT-CUP s'ha abstingut en:


 • El punt 3, l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp.

 • El punt 5, l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a l'any 2022 i actualització de l'organigrama funcional.

 • El punt 13, Aprovació inicial del Reglament que regula el funcionament del Programa del Mercat de la Pagesia del Baix Camp.

 • El punt 14, l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus per a la realització del Mercat de la Pagesia a la ciutat de Reus.


Mentre que la mateixa formació política (AMUNT – CUP) ha votat en contra en el punt 18 de l'ordre del dia: l'Aprovació de l'inici del procediment de contractació dels serveis d'ajuda a domicili del Consell Comarcal del Baix Camp (SAD). En aquest punt, la consellera comarcal Laia Muntas ha argumentat el seu vot en relació amb el primer procediment de contractació, defensat l'oferiment del servei forma interna i directa per l'administració i no de forma externa tal com s'ha executat el punt presentat. Recupera el ple sencer en aquest enllaç. 
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773