Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El servei de transport escolar engega el curs 2022 – 23 amb 1.401 alumnes i 41 rutes diferents

IMATGES RELACIONADES
Transport escolar CCBC
Transport escolar CCBC

19 de setembre de 2022


-    El pressupost total per aquest curs 2022-23 és d'1.590.150,14 €.

-    Dels 1.401 alumnes, 974 usuaris i usuàries són de transport obligatori i 427 són de no obligatori.


El servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant un conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, ha començat el curs 2022/2023 amb un total de 1.401 alumnes. 


L'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp és l'encarregada de gestionar i organitzar les rutes del transport escolar, de realitzar les altes i baixes del transport obligatori i no obligatori així com de les relacions administratives i el cobrament del transport no obligatori. Tot plegat, es gestiona de manera coordinada entre l'ens comarcal i els centres educatius i les empreses de transport corresponent amb un pressupost d'1.590.150,14 €.


Durant el curs 2022 – 23, es beneficiaran d'aquesta ruta 974 usuaris i usuàries que cursen estudis obligatoris (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria), i 427 d'estudis no obligatoris a través de 41 rutes. Cal tenir en compte, que d'aquestes rutes 31 són obligatòries entre diferents municipis i 10 són no obligatòries dins del mateix municipi.


Transport escolar gratuït per Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria 


El conveni de col·laboració estableix que els alumnes d'educació obligatòria que, per manca d'oferta educativa el seu municipi de residència, s'han d'escolaritzar en un altre municipi, establert en el mapa escolar, han de poder gaudir d'un servei de transport escolar de manera obligada i gratuïta. Els alumnes que tenen concedit l'ajut individual de desplaçament també s'inclouen dins d'aquest conveni, sigui perquè cursen estudis obligatoris o per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.


Tanmateix, no s'estableix l'obligatorietat ni la gratuïtat d'aquest servei per als alumnes que es traslladen a un centre docent dins del seu terme municipal o per als alumnes que facin formació postobligatòria.


Rutes 41 Obligatòries 31 No obligatòries 10
Alumnes 1.401 Obligatoris 974 No obligatoris 427© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773