Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal contracta a 23 persones a través de diferents programes d'inserció laboral

IMATGES RELACIONADES
Una de les persones contractes en un programa duent a terme tasques de suport en la gestió de residus comarcal
Una de les persones contractes en un programa duent a terme tasques de suport en la gestió de residus comarcal

11 de novembre de 2022


Els programes desenvolupats durant aquest any són: Treball i Formació per Joves, Treball i Formació per a Dones i majors de 45 anys i Treball i Formació per a persones majors de 52 anys.


Aquest any 2022, el Consell Comarcal del Baix Camp ha contractat a 23 persones a través de subvencions del programa d'inserció laboral Treball i Formació, destinades a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral de la comarca.


Des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal s'han dut a terme tres línies de subvenció en els programes de: Treball i Formació per Joves; Treball i Formació per a Dones i majors de 45 anys, i Treball i Formació per a persones majors de 52 anys, persones beneficiàries de la Renda Garantida de la Ciutadania i per persones aturades de llarga durada.


Programa: Treball i Formació per Joves


Destinat a la població jove, especialment vulnerable com els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del programa és proporcionar experiències professionals als joves i d'aquesta manera facilitar les transicions posteriors al mercat de treball.

Actualment, el Consell Comarcal té contractats a 5 joves, que realitzen tasques de suport en la gestió i el manteniment de residus a diferents poblacions del Baix Camp. Les experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d'accions de formació.


Programa Treball i Formació Dones i majors de 45 anys


Destinat a desenvolupar projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores majors de 45 anys. L'objectiu del programa és dotar d'eines a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral a través d'accions de formació i acompanyament.


Actualment, el Consell Comarcal del Baix Camp té contractats a 3 dones i a 3 homes majors de 45 anys, que duen a terme tasques administratives en diferents àrees de l'ens comarcal i també tasques de suport en la gestió i el manteniment dels residus.


Programa de Treball i Formació per a majors de 52 anys 


Destinat a persones majors de 52 anys (MG52), per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (PRGC) i persones aturades de Llarga Durada (PANP). L'objectiu del programa és que les persones en situació d'atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat, facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals.


Actualment, el Consell Comarcal té contractes a un total d'11 persones, que realitzen tasques de suport administratiu en diferents àrees del Consell com: Serveis Socials, Ensenyament i Serveis Generals i a la deixalleria comarcal i mòbil i en la gestió de la fracció vegetal i residus municipals.


En aquest cas, la convocatòria es dirigeix als següents col·lectius:


  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Finalment, el Consell Comarcal del Baix Camp té contractada a una persona extracomunitària en el marc del programa Treball i Formació ACOL perquè pugui regularitzar la seva situació. Aquesta persona també desenvolupa tasques relacionades amb la millora de la gestió dels residus municipals a la comarca. 


En aquest cas, el programa va destinat a un dels col·lectius de persones més desprotegides i amb més risc d'exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que compleixin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball, contribuint d'aquesta manera a la seva i inserció social laboral.


Tots aquests programes estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economia Social i pel Consell Comarcal del Baix Camp.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773