Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp signa el contracte programa de Benestar Social i Família

IMATGES RELACIONADES
Sigantura del Contracte Programa amb el conseller de Benestar Social i Familia, Josep Lluis Cleries i el president del consell comarcal, Joaquim Calatayud
Sigantura del Contracte Programa amb el conseller de Benestar Social i Familia, Josep Lluis Cleries i el president del consell comarcal, Joaquim Calatayud

28 de maig de 2012


El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, ha signat el contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família, per a les anualitats 2012-2015, per a la protecció dels Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. El pressupost per als ajuts del 2012 de 1,5 milions d'euros.


El Consell Comarcal del Baix Camp cobreix els serveis socials de 26 municipis de la comarca (tots excepte Reus i Cambrils, que tenen conveni propi amb la Generalitat com a municipis de més de 20.000 habitants), i en el cas dels dos equips d'EAIA també tracta els casos dels 28 municipis del Baix Camp i de totes les poblacions del Priorat


Els principals serveis que permet realitzar el contracte programa a la comarca són:


-    Serveis Socials bàsics

      •    Professionals equips bàsics

      •    SAD Social

      •    Atenció a la dependència

      •    SAD dependència

      •    Ajuts d'urgències socials

-    Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents

      •    Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc

      •    Servei d'integració familiar en família extensa

-    Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)

-    Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles.

-    Acollida i integració a persones estrangeres immigrades

-    Servei de transport adaptat

-    Servei d'informació i atenció a les dones- SIAD© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773