Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal gestiona més de 480 cèdules de segona ocupació durant el 2012

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

15 de gener de 2013


L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp ha gestionat, durant el 2012, 478 cèdules de segona ocupació, a més de 64 tramitacions de la renda bàsica d'emancipació per a menors de 30 anys, 63 expedients de la Prestació Permanent al Lloguer, 8 ajudes d'Urgència Social a l'Habitatge, de les quals 3 han estat resoltes positivament, i 106 inscripcions al Registre de l'Habitatge de Protecció Oficial.

 

L'Oficina d'Habitatge s'ocupa de la tramitació de les cèdules de segona ocupació de tota la comarca, a més dels programes socials en l'habitatge (excepte els municipis de Reus i Cambrils) que consisteixen en la gestió de:

 

-    Ajudes al lloguer existents (només per antics perceptors), com poden ser la Renda Bàsica d'Emancipació, per a menors de 30 anys (RBE) i la Prestació Permanent al Lloguer

-    Ajudes d'urgència social (per impagaments puntuals)

-    Inscripcions al Registre de l'Habitatge de Protecció Oficial

-    Borsa de Mediació per al lloguer Social, programa social per a persones amb dificultat d'accés a l'habitatge.

 

A conseqüència de la situació econòmica actual, el Consell Comarcal ha optat per potenciar la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i acostar aquesta Borsa als ciutadans a través d'una campanya de difusió als municipis de la comarca.

 

Per tant aquest 2012 s'han signat nous contractes, s'ha passat de dos contractes existents a onze, fet que confirma que les garanties i els serveis que ofereix el programa resulten útils tant a propietaris com a llogaters.

 

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773