Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal s'adhereix al Conveni per a la creació d'un Fons Social d'Habitatges

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

5 de març de 2013


El Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar en el ple de 26 de febrer de 2013 l'adhesió al Conveni per a la creació d'un Fons Social d'Habitatges, signat pels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, de Sanitat, Serveis Socials i igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector, i el sector bancari.

 

Amb la seva adhesió a aquest conveni, el consell Comarcal col·laborarà facilitant informació sobre el fons social d'habitatge a possibles beneficiaris, i podrà emetre informes de valoració de les sol·licituds de les persones que vulguin accedir aquest fons d'habitatge.

 

El principal objectiu és donar compliment a la Disposició addicional del Reial Decret llei 27/2012 de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, que establia que s'ha de promoure un fons social d'habitatges de les entitats de crèdit, i d'aquesta manera pal·liar el drama social dels desnonaments. De moment, el conveni l'han signat 33 entitats creditícies i inclou 5.891 habitatges.

 

El fons s'adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge amb posterioritat a l'1 de gener de 2008 i que es troben en les situacions de vulnerabilitat i risc social.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773