Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Valoració del primer any de funcionament del programa SIFE Baix Camp

IMATGES RELACIONADES
El president del Consell Comarcal, Joaquim Calatayud, lliurant el diploma a un dels participants
El president del Consell Comarcal, Joaquim Calatayud, lliurant el diploma a un dels participants

21 d'agost de 2013


En aquests primer any de funcionament el Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE) Baix Camp ha assumit el seguiment de 44 menors i la valoració sis nuclis familiar per poder constituir o no l'acolliment. Tots els menors viuen a Reus amb les seves famílies acollidores, encara que algun d'ells procedeix d'altres indrets de Catalunya, on hi viuen els seus progenitors.

El major nombre de nens acollits per famílies extenses se situen en l'edat de 15 a 17 anys, 3 dels quals ja han complert la majoria d'edat i, per tant, s'han tancat els expedients des del SIFE durant aquest any. Pel què fa a les nenes, la majoria dels acolliments en família extensa es situen en els 9 a 11 anys.

Una dada significativa és que al SIFE Baix Camp no hi ha cap menor acollit per sota dels 3 anys, tot i que darrerament s'ha iniciat la valoració d'un nucli familiar per acollir un nadó de tres mesos.

En la majoria dels casos que s'atenen, tant els pares com els menors amb les seves famílies acollidores viuen a Reus. També es fa el seguiment de casos on els pares viuen a Tarragona, comarca del Baix Camp o Barcelona, però els menors viuen amb familiars que tenen la seva residència a la ciutat de Reus.

La major part de les famílies acollidores estan formades per una parella d'adults amb o sense fills propis. El parentiu que uneix aquestes famílies amb els menors acollits és molt divers, tot i que predominen els oncles o bé els avis, però també hi ha germans dels nens i/o nenes acollits.

A principis del mes d'abril de 2013, es va iniciar un grup de formació adreçat a les famílies acollidores de les que es fa seguiment des del SIFE Baix Camp. L'objectiu és poder oferir a les famílies acollidores un espai grupal on poder compartir amb altres famílies en circumstàncies semblants les situacions de malestar en què es troben, els conflictes que viuen i els recursos que utilitzen per resoldre'ls. Els curs constava de 12 sessions de 2 hores cadascuna. En aquesta primera edició han participat un total d'11 famílies, de les quals algunes assistien ambdós acollidors. L'assistència a les sessions s'ha situat al voltant del 70%.

El nivell de participació a les activitats ha estat molt alt, tothom s'ha prestat a realitzar les activitats proposades per les conductores del grup i s'han produït debats molt intensos i interessants, fins al punt que en la majoria de sessions no s'han pogut acabar de realitzar totes les activitats previstes per aquella sessió.

En general, els participants al grup s'han mostrat molt contents amb els continguts i dinàmiques que s'han desenvolupat al llarg de les diferents sessions del curs, fins al punt que de cara al mes de setembre està previst seguir fent trobades mensuals dels acollidors que han participat en aquest primer grup de formació i constituir un grup d'autoajuda.

Per tot plegat, la valoració del desenvolupament del programa pilot SIFE durant aquest primer any ha estat molt positiva i té continuïtat en el contracte programa del Consell Comarcal del Baix Camp amb el departament de Benestar Social i Família per al proper any.

El SIFE es basa en el projecte “La meva família m'acull”, que pretén promoure i millorar l'acolliment en família extensa i donar-li suport. La Direcció General d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya es decideix crear aquest servei de forma pilot a Reus al Consell Comarcal del Baix Camp i a Lleida l'estiu de 2012.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773