Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Servei d'Atenció Domiciliària del Baix Camp fa 21.827 hores d'assistència durant el 2012

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

14 d'agost de 2013


Un total de 176 usuaris van ser atesos, durant el 2012, pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del Consell Comarcal del Baix Camp amb un total de 21.827 hores, de les quals 14.286 són hores que corresponen al SAD de dependència, és a dir hores assignades per a persones que tenen un grau de dependència reconegut, que els garanteix unes hores determinades d'ajuda a domicili. La resta d'hores corresponen al SAD Social que estableixen els serveis socials bàsics.


El Servei d'Atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d'accions, prestacions, i tecnologia adequada, que es realitza en el domicili de la persona o en el seu entorn immediat, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.


Aquest conjunt d'accions o serveis s'organitzen mitjançant un pla individual d'atenció dirigit pels professionals dels Serveis Socials Bàsics i es porta a terme per treballadors familiars, auxiliars de la llar o tècnics en integració social que es desplacen a domicili.


L'accés a aquest servei es realitza a través de la xarxa de serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Baix Camp.


D'altra banda, durant el 2012, el Servei de Telealarma va prestar assistència a un total de 70 persones mitjançant la Creu Roja i l'empresa Chubb. El Servei de Telealarma ofereix a les persones amb dificultat d'autonomia que viuen soles assistència urgent durant les 24 hores del dia i durant tot l'any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació i amb el suport de mitjans personals necessaris.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773