Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Secomsa Gestió rep els participants de les Jornades de Biometanització

IMATGES RELACIONADES
Visita dels participants a les Jornades de Biometanització a la planta mecanicobiologica del Baix Camp
Visita dels participants a les Jornades de Biometanització a la planta mecanicobiologica del Baix Camp

26 de maig de 2014


L'empresa mixta Secomsa Gestió, participada per la societat comarcal Secomsa i per Acciona Service, ha participat aquest mes de maig en les XI Jornades de Biometanització amb una ponència en les sessions tècniques i amb l'organització de visites a la planta mecanicobilògica que s'ubica a Botarell.


A les sessions tècniques, Secomsa Gestió, va presentar la ponència: "La biometanització termòfila via seca després de 5 anys i a plena càrrega: experiències i maduresa de la planta de tractament mecanicobiològica del Baix Camp, (Botarell) " on es va exposar el treball portat a terme des de la seva posta en marxa, fins la posterior consolidació com a instal·lació que ha arribat a superar les capacitats de tractament de disseny amb una política de millora contínua i el treball desenvolupat per tot el seu equip humà .


Posteriorment, es van portar a terme la visita tècnica a la planta de tractament mecanicobiològica de residus urbans del Baix Camp que gestiona Secomsa Gestió, durant la qual es van mostrar les millores portades a terme en els 5 anys de funcionament. Els participants també van visitar la planta de compostatge de l'Espluga de Francolí, i la incineradora de residus urbans de Tarragona (Sirusa).


Les XI Jornades sobre Biometanització de residus sòlids urbans es realitzen cada any organitzades per la Universitat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


Planta mecanicobiològica

La planta mecanicobiològica de tractament de la fracció resta permet la separació i recuperació de materials reciclables i valoritzables que puguin reintroduir-se novament a la cadena de producció; i la valorització de la matèria orgànica (MOR) i de materials biodegradables en forma de biogàs, per a l'obtenció d'energia.


Així, la planta mecànico biològica permet:

  • recuperar diverses fraccions dels residus que es destinen al reciclatge (vidre, envasos)
  • produir energia elèctrica a través del metà obtingut del compostatge de la MOR
  • reduir el rebuig final que es destina a incineració o a dipòsit controlat
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773