Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El pis d'urgències per a dones víctimes de la violència masclista ha acollit 237 dones i els seus fills durant 7 anys

IMATGES RELACIONADES
Signatura Conveni Pis d'Urgència
Signatura Conveni Pis d'Urgència

10 de juliol de 2014


El pis d'urgències per a atendre dones víctimes de la violència masclista i els seus fills ha acollit un total de 237 persones entre dones (113) i els seus fills (124) des que es va posar en marxa en 2007. Avui 10 de juliol es renova el conveni que el regula el manteniment d'aquest recurs part dels representants de les entitats que el fan possible i que són: Anna Aragonès, consellera comarcal delegada de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp; Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat; Mateu Montserrat Miquel, conseller comarcal delegat de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Camp; Josep Amill, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà; Montserrat Vilella, regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus i Rosa Garriga, en representació de la Fundació Privada d'Assistència i Gestió Integral (AGI), que és l'entitat encarregada del manteniment del pis i de l'atenció a les dones acollides i als seus fills i filles.


Aquest servei consisteix en un pis d'urgències per oferir acolliment temporal amb garanties de seguretat i suport psicosocial, a aquelles dones i els seus fills i filles que es troben en situació de risc per haver patit violència masclista, fins que es trobi un recurs adient de llarga estada o bé, retornin al domicili com a família monoparental.


Es tracta d'un recurs de caràcter temporal per a un termini de 15 a 20 dies naturals (aproximadament), mentre des de serveis socials del territori de l'usuària es busca un recurs, com per exemple una plaça de llarga estada als Serveis d'Acollida Residencial de la Generalitat, o la possibilitat d'anar a viure amb un familiar.


Durant el 2013 han accedit al pis d'Urgències gestionat de la Fundació AGI un total de d'11 dones, 5 de les quals ho han fet amb els seus fills i/o filles (en total 10 infants i joves). La durada mitjana de les estades ha estat entre 8 i 11 dies que en total sumen 100 dies d'ocupació del pis. En comparació a l'any 2012, l'any 2013 han ingressat el mateix número de dones però s'ha incrementat en 16 dies més el total d'ocupació del pis respecte a 2012, que va ser de 84 dies.


Les derivacions s'han fet des dels Serveis Socials d'Atenció Primària, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i les Oficines d'Atenció a la Víctima.


De les dones ateses destaca que el 64% són estrangeres, que l'edat oscil•la entre els 19 i els 52 anys, que el 37 % eren casades, 37 % solteres, 8 % divorciada i 18 % separades. Un 36% de les dones ateses no tenen estudis. Un 64 % de les usuàries manifesta haver patit maltractaments del tipus psíquic- físic i econòmic, un 9 % maltractaments del tipus psicològics, físic, sexual i econòmi; i per últim un 27 % han patit maltractaments psico-físics. Un 28 % han retornat al domicili familiar sense l'agressor, mentre que un 18 % ha anat a un pis de lloguer i un altre 18 % a un pis de suport.


En un gran nombre de casos les dones i els seus fills i filles que es veuen obligats a abandonar el domicili i buscar ajuda, ho fan després de molt temps d'haver amagat i silenciat el seu sofriment.


Es pot constatar que en la majoria de casos aquest silenci respon, d'una banda, a la por d'elles al rebuig i no acceptació i comprensió social i familiar, i d'una altra, al fort sentiment de culpa i manca de confiança i seguretats personal producte de tots els anys de maltractaments.


Des del pis d'urgències també s'ha realitzat una tasca d'acompanyament a les dones i als seus fills i filles durant els caps de setmana i nits als diferents jutjats i/o hospitals a on ha estat necessari acudir, ja que la majoria d'elles no han tingut cap suport familiar ni social.


Durant aquest període, quan ha sigut necessari, s'ha realitzat el trasllat de les dones que estaven essent ateses des del pis de Reus als pisos que la Fundació té en altres municipis, ja fos per alt risc de la dona i/o els seus fills i filles o per les necessitats del Servei. Aquest fet s'ha produït concretament en dos casos del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.


Durant la signatura del conveni, la consellera delegada de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, Anna Aragonès, ha destacat “la col•laboració entre les diferents administracions, que és una prova més de la bona feina que podem fer des dels consells comarcals conjuntament amb els ajuntaments, en aquest cas el de Reus, per donar resposta de manera conjunta a una necessitat social que individualment seria més costos i difícil per les nostres administracions donar-hi resposta”.


Per la seva banda, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, ha esmentat el fet que es mantingui el pis d'urgència en uns moments complicats econòmicament per a les administracions. En aquest sentit, la regidora ha recordat que els canvis en la legislació, que permeten els judicis ràpids, fa que les dones es puguin quedar a casa seva amb més protecció, la qual cosa explica la disminució de l'ús del pis d'urgència.


Per la seva banda, la representant de la Fundació AGI, Rosa Garriga, ha donat èmfasi al fet que siguin els consells comarcals i l'ajuntament els que assumeixin aquest recurs quan per la llei contra la violència masclista és un responsabilitat que ha de tirar endavant la Generalitat, però que per qüestions pressupostàries de moment no és així.


Per a aquest any 2014, el manteniment d'aquest recurs té un cost total de 14.447,98 euros, que es distribueix proporcionalment entre les diferents administracions de la manera següent:


Entitat

Import lineal + ponderació a pagar per cada administració l'any 2014

Consell Comarcal del Baix Camp

3.330,86

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

1.934,88

Consell Comarcal de l'Alt Camp

1.834,19

Consell Comarcal del Priorat

1.410,74

Ajuntament de Reus

5.937,31

Total

14.447,98 €


Aquest preu és un preu es fruit d'un import linial anual de 1.000 euros més un preu ponderat segons la població femenina de cada àmbit territorial. A més, s'ha establer un preu per estada que s'incrementa per a cada administració segons l'ús que en faci del recurs. Aquest preu és de 47,33 euros per dia d'estada d'una unitat familiar, i amb 59,68 euros per dia d'estada d'una unitat familiar amb més de 2 fills/es.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773