Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal treu a concurs la contractació d'obres per millorar el servei d'assistència i promoció econòmica municipal

IMATGES RELACIONADES
Imatge dels peons del programa Treball i Formació d'altres edicions
Imatge dels peons del programa Treball i Formació d'altres edicions

7 d'octubre de 2014


El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar el passat 30 de setembre l'expedient de contractació de l'obra denominada “Servei d'Assistència i Promoció Econòmica Municipal” que té per objecte l'adequació i millora de part de les instal·lacions i equipament afectat als serveis de suport i assessorament que presta la comarca als municipis.


El pressupost d'aquesta actuació es xifra en la quantitat de 252.000 € (IVA inclòs) a repartir entre les despeses de revestiments, instal·lació elèctrica, xarxa de veu i dades i climatització.


Aquesta actuació compta amb el finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en la quantitat de 226.800€.


El contracte s'adjudicarà pel procediment obert i els anuncis de licitació es publicaran al BOPT, al DOGC i a la web del Consell Comarcal (perfil del contractant).© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773