Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

SERVEIS A LA CIUTADANIA

El Consell Comarcal del Baix Camp és un ens local de suport i de prestació de serveis als municipis, a la ciutadania i als agents socioeconòmics de la comarca amb la finalitat d'establir els serveis necessaris per al desenvolupament del territori i el benestar social i econòmic dels habitants del Baix Camp.


Els serveis que ofereix el Consell Comarcal estan determinats per les competències que li atribueix la Llei Comarcal en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, Decret Legislatiu 4/2003. Pot exercir les competències que li siguin delegades o assignades per l'administració de la Generalitat o la Diputació, assumir competències delegades dels municipis, establir o prestar serveis comarcals o supramunicipals. A més, pot coordinar els serveis municipals entre ells, organitzar nous serveis que no estiguin coberts pels municipis i pot impulsar projectes comarcals i promoure iniciatives d'estudi de la realitat de la comarca.


Els serveis que el Consell Comarcal ofereix directament als ciutadans són els següents:

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773