Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Escoles municipals de música

El Consell Comarcal del Baix Camp gestiona les subvencions de les escoles de música durant cada curs escolar, de les quantitats consignades en el pressupost ordinari i d'acord amb el conveni marc signat amb la Diputació de Tarragona.


Persones destinatàries d'aquestes subvencions:


Poden sol·licitar-les tots els ajuntament de la comarca del Baix Camp que tinguin escoles municipals de música amb un any de funcionament, com a mínim, autoritzades per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya, o en el seu defecte, presentant informe favorable emès per la mateixa Direcció General, exceptuant aquelles poblacions que ja tinguin concedit un ajut per mitjà del Programa d'Ensenyament Musical de la Federació Catalana de Societats Musicals. 


La convocatòria té per finalitat contribuir a sufragar, parcialment, les despeses de professorat.


No obstant això, el Consell Comarcal estudia, en cada cas, qualsevol excepció d'escoles que ja estiguin en funcionament.


Criteris per sol·licitar els ajuts:

  • Població del municipi.
  • Nombre de l'alumnat matriculat a l'escola.
  • Despeses de professorat.
  • Els cicles formatius impartits.
  • Alternativament, es poden assignar els recursos atenent el mateix repartiment realitzat en el curs immediat anterior en el que s'hagi gestionat aquest mateix programa de foment, per facilitar així la conciliació d'aquestes fons amb el pressupost d'ingressos consignat per cada corporació municipal.

El Consell Comarcal del Baix Camp dona suport als ajuntaments de Cambrils, Riudoms, la Selva del Camp i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per contribuir en el manteniment de les escoles municipals de música, de cadascun d'aquests municipis, regulat dins el conveni marc amb la Diputació de Tarragona.


La Diputació finança, amb 69.099 euros, el Programa de Suport a les Escoles Municipals de Música 2019 del Consell Comarcal del Baix Camp. La informació sobre ajuts per al proper curs escolar està pendent de publicació.


Diputació Tarragona i el Consell Comarcal van signar un conveni marc d´actuació
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773