Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Polítiques Actives d'Ocupació

Alumnes del SUMA´TEls canvis que es venen produint en el mercat laboral repercuteixen en el nombre d'aturats/des de la comarca, la qual cosa fa aconsellable potenciar les polítiques actives d'ocupació. Aquestes polítiques es centren en millorar la ocupabilitat mitjançant la seva contractació per realitzar obres o serveis d'interès col·lectiu i la seva participació en accions formatives. 

Les polítiques actives d'ocupació estan formades per un seguit de programes i mesures d'orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu crear i fomentar l'ocupació possibilitant l'accés dels aturats/des al mercat laboral i la millora de la seva qualificació, reconversió i perfeccionament laboral d'acord a les perspectives que ofereix el mercat de treball.

 Els principals programes que estan en actiu en el Consell Comarcal del Baix Camp són:

 • Plans d'Ocupació: són programes de contractació temporal de treballadors aturats/des per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. Els beneficiaris són les persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació. El Consell Comarcal del Baix Camp finança aquesta iniciativa conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Joves per l'Ocupació: és un programa innovador que combina la realització d'accions d'orientació, de formació i d'adquisició d'experiència professional en empreses amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Les persones destinatàries són persones joves d'entre 16 i 25 anys que no disposen de l'ESO o, si tenen aquesta titulació, no han continuat la seva formació i presenten dèficits o mancances. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Camp disposa de 20 places que ocupen persones joves que es formen en els següents mòduls:
    • Ajudant de cuina
    • Tècniques de venda
 • Fem Ocupació per Joves: aquest és un programa que combina accions d'orientació, formació i experiència professional en empreses, que es destina a persones joves aturades i demandants d'ocupació, d'entre 18 i 30 anys, amb titulació d'ESO però que presenten dèficits formatius, i que disposen d'experiència professional. Aquest programa adapta la formació a les necessitats de les persones joves segons el lloc de treball que s'aconsegueixi en les empreses.
 • El 30 plus: comparteix característiques similars en objectius i finalitats amb el programa Fem Ocupació però es dirigeix a aturats/des majors de 30 anys amb mancances formatives i nivells baixos de qualificació que es troben en una situació de risc laboral.

  conjunt logos mes gran

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773