Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Servei laboral (discapacitat psíquica)

SERVEI LABORAL ESPECIALITZAT D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL


BREU HISTÒRIA DEL SERVEI

El Servei Laboral Especialitzat d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció per a Persones amb Discapacitat o Trastorn de la Salut Mental, es remunta a l'any 1995 amb la creació del Projecte Maragda per donar suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària, a través de la tècnica del treball amb suport (TAS). L'any 2002 i adoptant la mateixa metodologia, es creà el Projecte Heura, posant especial atenció al col·lectiu de persones amb trastorn de salut mental.


A l'actualitat, i de manera unificada, el Consell Comarcal del Baix Camp segueix gestionant el servei d'inserció laboral per a persones amb discapacitat psíquica a l'empresa ordinària, a través del contracte programa de la cartera de Serveis Socials i amb col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


FILOSOFIA DEL SERVEI

El servei es basa en la idea que una societat justa és aquella que mira des de la igualtat i no des de l'exclusió. El treball, a més de ser una activitat productiva i econòmica, també és una activitat humana que, ben entesa, té la capacitat d'igualar a les persones en allò que saben o poden fer. És per aquest motiu que des del nostre servei es defensa el marc legal de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 novembre).


TREBALL AMB SUPORT (TAS)

El nostre servei treballa a través de la tècnica del treball amb suport (TAS), metodologia que facilita la incorporació al mercat de treball ordinari a persones amb especials dificultats. Es basa en un sistema de suport individualitzat que consisteix en proporcionar l'ajuda imprescindible a la persona, per tal que aquesta pugui desenvolupar de forma autònoma una activitat laboral. Aquest suport va decreixent a mesura que la persona s'integra plenament al seu lloc de treball, per tal de fomentar al màxim la seva autonomia personal i laboral.


QUÈ S'OFEREIX DES DEL SERVEI?

A les persones usuàries:

 • Formació transversal, flexible i adaptada.
 • Orientació laboral i recerca de feina.
 • Tutories individualitzades.
 • Coordinacions amb les famílies, centres de referència i equips professionals dels diferents serveis.
 • Pràctiques no laborals en empreses ordinàries.
 • Prospecció empresarial i captació de possibles ofertes de feina.
 • Inserció laboral a través de la tècnica del treball amb suport.
 • Suport i seguiment psicològic durant tot el procés d'inserció.

A les empreses:

 • Cercar empreses interessades a incorporar persones amb discapacitat psíquica a la seva plantilla.
 • Informar i assessorar a l'empresa contractant.
 • Seleccionar possibles persones candidates.
 • Preparar, formar i avaluar la persona treballadora en aquelles habilitats que el món laboral exigeix.
 • Oferir un conveni de pràctiques sense cap cost econòmic per a l'empresa com a pas previ a la contractació.
 • Orientar, assessorar i realitzar l'acompanyament necessari per a una plena adaptació entre la persona treballadora, l'empresa i les tasques a desenvolupar.
 • Oferir seguiment i avaluació continuada de la persona treballadora durant tot el procés d'inserció.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI

Persones compreses entre els 16 i els 65 anys, amb un diagnòstic de discapacitat psíquica d'entre el 33% i el 65% reconegut per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), que estiguin en procés de recerca de feina i amb motivació per treballar i acceptar el suport del servei.

Les persones amb un diagnòstic de trastorn de la salut mental hauran d'estar vinculades a la xarxa de salut mental, de manera que es pugui garantir una estabilitat psicopatològica suficient per portar a terme una activitat laboral ordinària.


VIES D'ACCÉS AL SERVEI

Les persones interessades podran dirigir-se directament a les oficines del Consell Comarcal del Baix Camp per demanar informació i omplir la sol·licitud de demanda donant el seu registre d'entrada pertinent. Posteriorment seran citades per a una entrevista.

En el cas d'estar vinculades a un centre de referència o a la xarxa de salut mental, aquest pot fer la derivació pertinent.


PER A MÉS INFORMACIÓ

treballambsuport@baixcamp.cat

977327155 (ext. 226)Departament de Treball Afers Socials i Família

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773