Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Servei laboral (discapacitat psíquica)

SERVEI LABORAL ESPECIALITZAT D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL


BREU HISTÒRIA DEL SERVEI

El Servei Laboral Especialitzat d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció per a Persones amb Discapacitat o Trastorn de la Salut Mental, es remunta a l'any 1995 amb la creació del Projecte Maragda per donar suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària, a través de la tècnica del treball amb suport (TAS). L'any 2002 i adoptant la mateixa metodologia, es creà el Projecte Heura, posant especial atenció al col·lectiu de persones amb trastorn de la salut.


A l'actualitat, i de manera unificada, el Consell Comarcal del Baix Camp segueix gestionant amb col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el servei d'inserció laboral per a persones amb discapacitat písquica a l'empresa ordinària, a través del contracte programa de la cartera de Serveis Socials.


FILOSOFIA DEL SERVEI

El servei es basa en la idea que una societat justa és aquella que mira des de la igualtat i no des de l'exclusió. El treball, a més de ser una activitat productiva i econòmica, també és una activitat humana que, ben entesa, té la capacitat d'igualar a les persones en allò que saben o poden fer. És per aquest motiu que des del nostre servei es defensa el marc legal de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 novembre).


TREBALL AMB SUPORT (TAS)

El nostre servei treballa a través de la tècnica del treball amb suport (TAS), metodologia que facilita la incorporació al mercat de treball ordinari a persones amb especials dificultats. Es basa en un sistema de suport individualitzat que consisteix en proporcionar l'ajuda imprescindible a la persona, per tal que aquesta pugui desenvolupar de forma autònoma una activitat laboral. Aquest suport va decreixent a mesura que la persona s'integra plenament al seu lloc de treball, per tal de fomentar al màxim la seva autonomia personal i laboral.


QUÈ S'OFEREIX DES DEL SERVEI?

A les persones usuàries:

 • Formació transversal, flexible i adaptada.
 • Orientació laboral i recerca de feina.
 • Tutories individualitzades.
 • Coordinacions amb les famílies, centres de referència i equips professionals dels diferents serveis.
 • Pràctiques no laborals en empreses ordinàries.
 • Prospecció empresarial i captació de possibles ofertes de feina.
 • Inserció laboral a través de la tècnica del treball amb suport.
 • Suport i seguiment psicològic durant tot el procés d'inserció.

A les empreses:

 • Cercar empreses interessades a incorporar persones amb discapacitat psíquica a la seva plantilla.
 • Informar i assessorar a l'empresa contractant.
 • Seleccionar possibles persones candidates.
 • Preparar, formar i avaluar la persona treballadora en aquelles habilitats que el món laboral exigeix.
 • Oferir un conveni de pràctiques sense cap cost econòmic per a l'empresa com a pas previ a la contractació.
 • Orientar, assessorar i realitzar l'acompanyament necessari per a una plena adaptació entre la persona treballadora, l'empresa i les tasques a desenvolupar.
 • Oferir seguiment i avaluació continuada de la persona treballadora durant tot el procés d'inserció.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI

Persones compreses entre els 16 i els 65 anys, amb un diagnòstic de discapacitat psíquica d'entre el 33% i el 65% reconegut per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), que estiguin en procés de recerca de feina i amb motivació per treballar i acceptar el suport del servei.

Les persones usuàries amb un diagnòstic de trastorn de la salut mental per accedir al servei i poder garantir una adequada intervenció, hauran d'estar vinculades a la xarxa de salut mental pública o privada.


VIES D'ACCÉS AL SERVEI

Les persones interessades podran dirigir-se directament a les oficines del Consell Comarcal del Baix Camp per demanar informació i omplir la sol·licitud de demanda donant el seu registre d'entrada pertinent. Posteriorment seran citades per a una entrevista.

En el cas d'estar vinculades a un centre de referència o a la xarxa de salut mental, aquest pot fer la derivació pertinent.


PER A MÉS INFORMACIÓ

treballambsuport@baixcamp.cat

977327155 (ext. 226)Departament de Treball Afers Socials i Família

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773