Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

EAIA

L'EAIA és l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en Alt Risc Social, un equip interdisciplinari de professionals dedicats a l'atenció de la infantesa i adolescència en situacions d'alt risc social.

Hi ha dos equips d'EAIA:

 • EAIA SUPRACOMARCAL (per a tota la comarca del Baix Camp. Creat el 1992)
 • EAIA REUS (específic per a la ciutat de Reus. Creat el 2001)

LES FUNCIONS I OBJECTIUS DEL SERVEI:

 1. Oferir suport i assessorament dels serveis i equipaments destinats a la infància i a l'adolescència en alt risc social.
 2. Canalitzar i atendre els casos que, per la seva complexitat, gravetat o altres circumstàncies concurrents, no puguin ser atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Es dóna prioritat a aquells per als quals es proposi un acolliment alternatiu a la mateixa família o una intervenció judicial.
 3. Garantir que cada cas canalitzat disposi d'una avaluació i d'un programa d'intervenció, supervisant l'execució d'aquest programa, i valorar-ne els resultats aconseguits.
 4. Fer el seguiment dels/ les menors sota mesura protectora i de les seves famílies, i elaborar un pla d'intervenció que permeti valorar les seves possibilitats de millora.
 5. Vetllar per la prevenció i detectar situacions de risc social en la infància i adolescència a cada sector territorial, coordinadament amb els altres serveis i institucions existents.

L'EQUIP ESTÀ FORMAT PER:
 •  2 psicòlegs
 • 1 pedagog
 • 1 diplomat en treball social
 • 1 diplomat en educació social

PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

 • EAIA supramunicipal: Infants i adolescents de 0 a 18 anys, en situació de desprotecció, maltractaments o en risc de trobar-s'hi i famílies, residents a les comarques del Baix Camp, el Priorat i la Conca de Barberà.
 • EAIA de Reus: infants i adolescents de la ciutat de Reus.

RESPONSABLE DEL SERVEI:
 • Consell Comarcal del Baix Camp (departament de Serveis Socials).
 • Generalitat de Catalunya (departament de Benestar Social i Família).© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773