Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Programa d'Ajuts Puntuals d'Urgència Social

El Programa d'Ajuts Puntuals d'Escolarització i d'Urgència Social depèn de l'Equip d'Atenció Social Primària, del Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.


Per a la tramitació d'aquests ajuts puntuals d'escolarització i d'urgència social s'ha de tenir l'expedient obert als Serveis Socials d'Atenció primària i, cal tenir en compte, que aquestes ajudes s'han de tramitar via assistent social.


Aquest programa es basa en un ajut econòmic puntual, de pagament únic, per eixugar deutes contrets en conceptes bàsics com, aigua, llum, telèfon, lloguer, ortopèdia, audiòfons, etc. i, en el cas dels ajuts d'escolarització, per l'adquisició de llibres, assistència a llars d'infants, etc.


OBJECTIUS DEL PROGRAMA:

  • Afavorir una millora de la qualitat de vida d'aquelles persones o grups familiars que reben l'ajut.
  • Evitar i/o retardar situacions extremes a tot nucli familiar.
  • Mantenir l'usuari/a en el seu medi amb les garanties suficients d'una integració a l'entorn.
  • Cobrir la necessitat social sobrevinguda.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI:


Persones o famílies que es trobin en una situació econòmica precària i no puguin fer front a les despeses mínimes per tal de garantir unes condicions bàsiques pel normal desenvolupament de les activitats diàries.


ÀMBIT GEOGRÀFIC D'APLICACIÓ D'AQUEST PROGRAMA:


El programa d'ajuts puntuals d'Urgència Social va destinat a tots els municipis del Baix Camp, excepte Reus i Cambrils.Logo Diputació nou 2018
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773