Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Servei d'Atenció Domiciliària

El Servei d'Atenció Domiciliària és un conjunt d'accions organitzades pel SSAP, destinades a prestar suport personal, atenció i ajut, especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o amb problemàtiques familiars especials.


Aquest servei el porten a terme treballadores familiars o auxiliars de la llar que es desplacen al domicili i proporcionen els serveis necessaris per evitar o retardar situacions d'internament. Així, milloren la qualitat de vida d'aquestes persones i potencien els seus recursos propis.


PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:


Persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials en situació de manca d'autonomia d'una forma temporal o permanent.


Els grups de població als quals s'adreça el servei són:


Per edat:

  • Infància i adolescència
  • Persones adultes
  • Vellesa

Pel tipus de problemàtica:

  • Grups familiars amb mancances diverses
  • Persones disminuïdes
  • Persones toxicòmanes
  • Malalts/es crònics orgànics
  • Malalts/es d'alt risc
  • Malalts/es mentals

DURACIÓ DEL SERVEI:


Les hores subvencionades pel Consell Comarcal del Baix Camp per aquest servei d'ajuda a domicili seran com a màxim dues hores diàries, sense poder superar les deu hores setmanals, tenint en compte que la data límit acabarà sempre el 31 de desembre de cada any natural.


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773