Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Servei de Telealarma del Baix Camp

El servei de Telealarma del Baix Camp és gestionat pel Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.


La Telealarma domiciliària és un servei d'atenció telefònica ininterrompuda on l'usuari/a sols ha de polsar un botó, davant de qualsevol situació d'emergència, per entrar en contacte verbal amb una central de control, situada a Reus. A través d'aquesta central la persona serà atesa mitjançant un sistema de comunicació i informació específic.


La Telealarma domiciliària té, fonamentalment, una funció assistencial davant de situacions d'urgència a partir de la qual es poden arribar a salvar vides humanes. També té una funció preventiva, que sorgeix de la seguretat i la tranquil·litat que proporciona als/les usuaris/es saber que, davant de qualsevol situació de risc, aquests seran atesos només prement un botó.


OBJECTIUS:


Objectius generals

  • Facilitar la intervenció en situacions d'urgència.
  • Evitar internaments innecessaris.
  • Possibilitar la integració en el medi habitual de vida.
Objectius específics
  • Mantenir la connexió permanent entre l'usuari/a i la central.
  • Donar suport immediat mitjançant la línia telefònica.
  • Actuar en el domicili de l'usuari/a davant situacions d'emergència.
  • Mobilitzar els recursos necessaris en situacions d'emergència.
  • Servir d'enllaç entre l'usuari/a i l'entorn socio-familiar.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI:


Seran usuaris/es de la Telealarma domiciliària totes aquelles persones grans, amb minusvalidesa i malalties que les incapaciti físicament i socialment per valdre's per elles mateixes. És a dir, totes aquelles persones que pateixen una limitació temporal, més o menys duradora.


ÀMBIT GEOGRÀFIC:


El servei de Telealarma del Baix Camp va destinat a tots els municipis de la comarca, excepte Reus i Cambrils.


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773