Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Serveis de Transport Adaptat

Per portar a terme el servei de transport adaptat, el Consell Comarcal disposa d'un furgó acondicionat. La gestió d'aquest furgó es fa directament des de l'Àrea de Serveis Socials.


PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

  • Els serveis individuals regulars són per a persones disminuïdes físiques o psíquiques lleus.
  • El servei col·lectiu regular és per a persones disminuïdes amb greus dificultats de mobilitat.
 ORIGEN DEL SERVEI:


El servei de transport especial es va iniciar l'any 1992 destinat només a persones amb un grau de discapacitat alt, en part a causa de les característiques del furgó. Més endavant també es va veure la necessitat de traslladar nens i nenes amb discapacitats lleus, però amb grans dificultats per arribar diàriament als centres especialitzats (centre de dia per a disminuïts, taller ocupacional i centre especial de treball).
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773