Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Oficina d'Habitatge del Baix Camp


AJUTS AL LLOGUER

El Consell Comarcal del Baix Camp obre la convocatòria per sol·licitar la renovació de la prestació per al pagament del lloguer de l'any 2021.

  • Termini: el període per presentar les sol·licituds finalitza el 4 de juny de 2021

Les principals condicions per demanar l'ajut són:

  • Ser titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge, que sigui la seva residència habitual a Catalunya
  • Un preu del lloguer de 550 euros/mes com a màxim per a un lloguer a la demarcació de Tarragona
  • Ingressos inferiors a 0,3 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que per a l'exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL


El Consell Comarcal del Baix Camp facilita la descentralització de la Borsa de mediació per al lloguer social als municipis que ho requereixin amb la voluntat d'apropar aquest servei a la ciutadania.

  1. Documentació
REGISTRE D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)

La inscripció en el Registre d'HPO dóna dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts en la normativa vigent. Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. D'aquesta manera, els ciutadans notifiquen a l'administració pública que tenen una necessitat d'habitatge.


Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.


La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

CÈDULES DE SEGONA OCUPACIÓ


La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat com a residència i compleix unes condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.


La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.
  • Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La pot sol·licitar el propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat.


La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.


Des del Consell Comarcal del Baix Camp ajudem a tramitar la cèdula d'habitabilitat per habitatges ubicats en qualsevol dels municipis de la comarca.

Adreces:

  • Col·legi Oficial d'Aparelladors: Av. Francesc Macià, 6, Tarragona, tel. 977 212 799
  • Col·legi Oficial d'Arquitectes: C/ Sant Francesc, 20-22, Tarragona, tel. 977 249 367

ASSESSORAMENT I MÉS INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L'HABITATGE


Per a més informació consulteu a la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773