Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Polítiques Actives d'Ocupació

Alumnes del SUMA´TEls canvis que es venen produint en el mercat laboral repercuteixen en el nombre d'aturats de la comarca, la qual cosa fa aconsellable potenciar les polítiques actives d'ocupació. Aquestes polítiques es centren en millorar la ocupabilitat mitjançant la seva contractació per realitzar obres o serveis d'interès col·lectiu i la seva participació en accions formatives. 

 

Les polítiques actives d'ocupació estan formades per un seguit de programes i mesures d'orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu crear i fomentar l'ocupació possibilitant l'accés dels aturats al mercat laboral i la millora de la seva qualificació, reconversió i perfeccionament laboral d'acord a les perspectives que ofereix el mercat de treball.

 

 Els principals programes que estan en actiu en el Consell Comarcal del Baix Camp són:

 • Plans d'Ocupació: són programes de contractació temporal de treballadors aturats per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. Els beneficiaris són les persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació. El Consell Comarcal del Baix Camp finança aquesta iniciativa conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Joves per l'Ocupació: és un programa innovador que combina la realització d'accions d'orientació, de formació i d'adquisició d'experiència professional en empreses amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Les persones destinatàries són persones persones joves d'entre 16 i 25 anys que no disposen de l'ESO o, si tenen aquesta titulació, no han continuat la seva formació i presenten dèficits o mancances. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Camp disposa de 20 places que ocupen persones joves que es formen en els següents mòduls:
    • Ajudant de cuina
    • Tècniques de venda
 • Fem Ocupació per Joves: aquest és un programa que combina accions d'orientació, formació i experiència professional en empreses, que es destina a persones joves aturades i demandants d'ocupació, d'entre 18 i 30 anys, amb titulació d'ESO però que presenten dèficits formatius, i que disposen d'experiència professional. Aquest programa adapta la formació a les necessitats de les persones joves segons el lloc de treball que s'aconsegueixi en les empreses.
 • El 30 plus: comparteix característiques similars en objectius i finalitats amb el programa Fem Ocupació però es dirigeix a aturats majors de 30 anys amb mancances formatives i nivells baixos de qualificació que es troben en una situación de risc laboral.

 

   

  conjunt logos mes gran

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773