Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Projecte Heura i Maragda

Imatge d´una inserció en empresa ordinàriaBREU HISTÒRIA DEL SERVEI:


El Consell Comarcal del Baix Camp, amb l'ajuda d'un grup de mestres i professionals de la psicologia i pedagogia relacionats amb el camp de la integració educativa a l'escola ordinària, crea l'any 1995 el Projecte Maragda, un servei de suport a la inserció laboral a empreses per persones amb discapacitat intel·lectual. Al maig del 2002, prenent com a referent l'èxit del Projecte Maragda i adoptant la mateixa filosofia, metodologia i objectius, es creà el Projecte Heura, un servei que dóna atenció al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental.


El servei Maragda-Heura, a més a més d'ajudar a aquest col·lectiu de persones amb discapacitat, també assessora i dóna suport a aquelles empreses del mercat ordinari de treball que volen contractar una persona amb discapacitat, sense que els representi cap cost econòmic.


FILOSOFIA D'AQUEST SERVEI:


El servei es recolza en la idea que una societat justa és aquella que mira des de la igualtat, i no des de l'exclusió. El treball, a més de ser una activitat productiva i econòmica, també és una activitat humana que, ben entesa, té la capacitat d'igualar a les persones en allò que saben o poden fer. És per aquest motiu que des del nostre servei es defensa el marc legal de la Llei LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril), que té com a principi fonamental la integració laboral en l'empresa ordinària de persones amb algun tipus de discapacitat.


TREBALL AMB SUPORT (TAS)


L'eina de treball d'aquests serveis és Treball amb Suport (TAS), una metodologia que facilita la incorporació al mercat ordinari de treball a persones amb especials dificultats. Es basa en un sistema de suport individualitzat que consisteix en proporcionar l'ajuda imprescindible a la persona, per tal que aquesta pugui desenvolupar de forma autònoma una activitat laboral durant tot el temps que sigui necessari. Això sí, aquest suport va decreixent a mesura que la persona s'integra plenament al lloc de treball, per tal de fomentar al màxim la seva autonomia, i no la seva dependència.

Imatge d´una inserció en empresa ordinària


QUÈ S'OFEREIX DES DEL SERVEI?

  • Formació flexible i adaptada a la persona a nivell laboral; formació transversal en habilitats socials, autoestima, autonomia personal, etc. 
  • Orientació laboral. 
  • Pràctiques formatives en empreses.
  • Possibles ofertes reals de feina en empreses ordinàries. 
  • Suport i seguiment psicològic durant i després del procés d'inserció. 
  • A les empreses: Assessorament, selecció de candidats/es i suport, durant i després del procés d'inserció del treballador/a amb discapacitat, sense representar-li cap cost econòmic a l'empresa.

DESTINATARIS D'AQUEST SERVEI:


Projecte Maragda


Persones majors de 16 anys; amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual d'entre el 33% i el 65%, reconegut per l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials); amb suport familiar i motivació per treballar i acceptar un suport des del servei.


Projecte Heura


Les persones participants són valorades i derivades a través de la xarxa de salut mental de l'Institut Pere Mata, i/o de l'àrea de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus; han de tenir una estabilitat psicopatològica suficient per portar a terme una activitat laboral ordinària.


Han de ser persones majors de 16 anys amb un diagnòstic de trastorn mental, i amb un grau de discapacitat d'entre el 33% i el 65%, reconegut per l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials); amb motivació per treballar i acceptar un suport des del servei.


El Servei d'Inserció de Persones amb discapacitat (Heura i Maragda) rep l'ajuda del Fons Social Europeu, del Ministeri de Treball i Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya.FSE Empresa i Ocupació

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773