Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Assessorament Jurídic

És un servei que depèn directament de la Diputació de Tarragona. L'emplaçament del secretari/a interventor/a que duu a terme aquest assessorament està però a les dependències del Consell Comarcal del Baix Camp.


Aquest servei dóna assessorament jurídic als ajuntaments de la comarca. Un total de 28 municipis sol·liciten aquest tipus d'ajut.


TIPUS D'ASSESSORAMENT

  • Assessorament verbal: els ajuntaments realitzen consultes via telefònica a través del correu electrònic. També es fan reunions quan es creu convenient.
  • Assessorament escrit: es fa un informe sobre el tema de la consulta.

Tot i així, cal dir que si cal també es duen a terme visites als ajuntaments que requereixin aquest servei.


PERSONES DESTINATÀRIES

  • Es dóna prioritat en l'assistència als 22 municipis de la comarca que tenen menys de 5.000 habitants.
  • Tot i amb això també s'atenen les sol·licituds d'altres municipis més grans que requereixin igualment aquest servei. 
QUI POT SOL·LICITAR AQUEST SERVEI?
  • L'alcalde/ssa del municipi
  • El secretari/a interventor/a
  • Un regidor/a amb competències delegades en aquestes matèries

Consell Comarcal Baix Camp


Dr. Ferran, 8 43202 - Reus

Tel. 977 327 155 (ext. 216) - Fax: 977 321 773


Responsable: Carmen Vuelta Santín

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773