Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Avantatges

Les centrals de contractació es configuren com a instruments que permeten la tramitació i/o adjudicació d'una prestació d'un altre poder adjudicador, de forma que els òrgans que disposin de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a altres ens per a la seva gestió.


Les centrals de contractació tenen avantatges, principalment de tipus econòmic però, també, aporten millores de caràcter administratiu tant pels ens locals, les entitats adherides i els seus proveïdors.


En conseqüència, es tracta d'aplicar els principis de simplificació administrativa dels òrgans de contractació, facilitant adquisicions i, a més, permeten l'aplicació de les anomenades economies d'escala.


Principals avantatges:


  • Reducció dels costos d'adquisició de béns i serveis, per mitjà de l'aplicació d'economies d'escala. El volum de la contractació administrativa permet als proveïdors oferir preus més competitius, dels quals es poden beneficiar totes les entitats adherides.
  • Reducció de la burocràcia administrativa, atès que la central de contractació és la que s'encarrega de l'assistència en la tramitació. Això suposa un estalvi de temps, però també una economia en els costos interns de les administracions implicades.
  • Reducció dels costos administratius per les empreses. La centralització permet que les empreses puguin accedir a més entitats a través d'un únic procés, el que suposa un clar estalvi per als contractistes.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773