Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Oficina Tècnica de Turisme Baix Camp

El turisme, al llarg dels anys, ha esdevingut una activitat capaç de fomentar el desenvolupament econòmic i social de la comarca i de consolidar-se, a més a més, com una bona eina per a donar a conèixer els recursos naturals i culturals i per procurar el seu manteniment i conservació.


El turisme és, a dia d'avui, un dels sectors econòmics i d'activitat més importants del conjunt del Baix Camp.


Àmbit geogràfic d'actuació

L'Àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp dóna suport tècnic per a la de promoció i dinamització turística de tots els municipis de la comarca. Amb tot, centra els esforços en aquells que per les seves característiques geogràfiques i socials tenen menys recursos i mitjans i més dificultats per realitzar projectes de desenvolupament turístic.

Objectius:

Tenint en compte aquest context, el Consell Comarcal del Baix Camp, a través de la seva Àrea de Turisme, fa una aposta clara i decidida en favor de la planificació turística, de la promoció i coordinació de projectes comuns entre municipis i en la recerca de vies i mitjan de finançament, promoció i suport a la comercialització per cadascun dels diferents projectes a implementar.

L'Àrea de Turisme actua en el camp de la planificació i organització turística del territori, vetallant per l'assoliment dels següents objectius:

 • Promocionar turísticament la comarca del Baix Camp i especialment els seus municipis d'interior i de muntanya, aquells més allunyats de la costa i que per les seves característiques tècniques i capacitatrs econòmiques i operatives, es troben amb mésdificultats a l'hora de donar a conèixer els seus atractius i serveis turístics.
 • Donar suport a la comerciallitació d'activitats i paquets turístics oferts per les diferents empreses i entitats de làmbit turístic.
 • Donar suport general en matèria de turisme als juntaments dels municipis d'interior i de muntanya del Baix Camp per al seu desenvolupament turístic local a través de l'aportació de mitjans materialsi humans, i concretament a través de la realització de treballs, assessoraments, i recerca i gestió d'ajuts i subvencions, etc. 


Serveis:


 • Accions de dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible i de qualitat.
 • Creació de paquets turístics al Baix Camp i suport a la seva comercialització.
 • Accions per a la professionalització i innovació del sector turístic.
 • Enfortiment de la xarxa turística comarcal.
 • Millora de la senyalització turística direccional, vertical i horitzontal dels municipis, implantant una senyalització informativa, de format homogeni.
 • Creació i dinamització d'infraestructures d'informació i interpretació turística, ambiental i cultural.
 • Desenvolupament d'activitats turístiques als municipis.
 • Valorització del territori, tot conservant i millorant, el patrimoni natural, arquitectònic i cultural dels municipis.
 • Estructuració i foment de l'oferta gastronòmica.
 • Creació de material de difusió turística dels municipis en concret i de la comarca del Baix Camp.
 • Gestió i actualització de la pàgina web i les xarxes socials.
 • Fomentar noves inversions.
 • Organització i realització dels cursos de formació per empreses turístiques.
 • Gestió de l'agenda d'activitats turístiques.

Serveis als ciutadans:

L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Baix Camp també dóna suport als empresaris turístics de la zona i als nous emprenedors que volen posar en marxa un negoci relacionat amb aquest sector. En aquest sentit, des de l'Àrea de Turisme assessorem en els àmbits següents:

 • Informació i orientació de l'idea empresarial.
 • Informació i orientació sobre normatives turístiques.
 • Assessorament en el procés de creació i suport en la realització del pla de viabilitat, tràmits per iniciar el negoci i mediació en l'obtenció de finançament.
 • Consolidació i suport del projecte.
 • Assessorament i gesió de subvencions.
 • Subministrament de material turístic.
 • Cursos de formació per a la millora de la gestió i la promoció dels negocis turístics.
 • Difusió de les empreses turístiques als mitjans de comunicació propis.
 • Assessorament sobre accions de dinamització i promoció dels negocis turístics. 


Consell Comarcal Baix Camp


Dr. Ferran, 8 43202 - Reus

Tel. 977 327 155 (ext. 228) - Fax: 977 321 773


Responsable: Jordi Gomà Safont


Logo Diputació nou 2018
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773