Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

SIG Comarcal: Sistema Informació Geogràfica

El Consell Comarcal pretén implementar un conjunt d'aplicacions i serveis que permetran una millor gestió del territori dels municipis de la comarca gràcies a la utilització de la cartografia digital.


Avui dia ens trobem en problemes com que la cartografia que busquem o les cartografies dels planejaments urbanístics tenen un accés dispers i molts d'aquests documents solen estar en arxius inaccessibles o que el seu format paper ens complica la seva comprensió i dificulta la seva localització.


El Servei d'Informació Geogràfica (SIG) vol donar solucions aquests problemes i garantir la distribució i visualització de cartografia digital en els diferents departaments, concretament a serveis tècnics, i pels diferents municipis de la comarca.


Es busca agilitzar l'accés a la documentació i agilitzar la sortida de documents informatius a partir d'eines de fàcil maneig per els/les usuaris/es no experts en sistemes cad i sig.


Actualment s'està treballant en la gestió de dades en relació els Planejaments Urbanístics dels municipis de la comarca, implementar un sistema d'informació urbanística que permeti gestionar el planejament urbanístic vigent, des del manteniment de la cartografia del PGOU, al bolcat de la normativa i l'obtenció d'un text refós, fins a la consulta i explotació de la informació resultant via web.


Al mateix temps el Consell Comarcal s'adhereix a la Infraestructura de Dades Espacials de les Administracions Locals Catalanes (Idec Local), gaudint dels següents serveis:

  • Incorporació a la pàgina web d'un visualitzador de mapes, permet visualitzar més de 50 capes d'informació.
    Visualitzador de mapes
  • Incorporació a la pàgina web d'un carrerer, permet cercar carrers del municipi per direcció postal.
    Carrerer
  • Incorporació a la pàgina web local d'un visor d'urbanisme. Permet cercar carrers del municipi per direcció postal, permet cercar per referencia cadastral.
    Visor Urbanisme

Equip de treball:


L'equip de treball el formen un tècnic en Sistemes d'Informació Geogràfica, informàtics i la col·laboració de l'equip de serveis tècnics.


Consell Comarcal Baix Camp


Dr. Ferran, 8 43202 - Reus

Tel. 977 327 155 (ext. 241) - Fax: 977 321 773


Responsable: Josep Frederic Pérez Pastor


Logo Diputació Tarragona conveni marc sense requadre

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773