Ajuts per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones entre 36 i 64 anys (TANCAT)

Ajuts per al pagament del lloguer o cessió d'ús:

Es tracta d’una subvenció per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a  persones des dels 36 fins als 64 anys. 

Consulta els documents oficials de l'Agència d'Habitatge de Catalunya:

Trobaràs més informació relacionada amb els ajuts a la pàgina oficinal de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. 

Ajuts lloguer jove (TANCAT)

Ajut Jove 2024: Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús per facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys està inclosa. 

Consulta els documents oficials de l'Agència d'Habitatge de Catalunya:

Trobaràs més informació relacionada amb els ajuts a la pàgina oficinal de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. 

Bo lloguer jove (TANCAT)

Ajuts lloguer gent gran (TANCAT)

Convocatòria d'ajuts per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d’exclusió social que tinguin 65 anys o més.

Consulta els documents oficials de l'Agència d'Habitatge de Catalunya:

Trobaràs més informació relacionada amb els ajuts a la pàgina oficinal de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. 

Ajuts lloguer MITMA (TANCAT)

 

Per tramitar les ajudes al lloguer es prioritza la tramitació telemàtica. Si necessita fer-ho de forma presencial, cal que DEMANI CITA PRÈVIA.