El Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, té delegades les competències pel que fa a la gestió del servei escolar de transport, el servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament sense perjudici de programes propis que es puguin desenvolupar.

A més, juntament amb la Diputació de Tarragona, el Consell té un conveni de col·laboració de suport a les escoles municipals de música.

 

QUÈ OFERIM


Transport escolar

El Consell Comarcal del Baix Camp assumeix les competències delegades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya sobre la gestió del servei escolar de transport.

RUTES DE TRANSPORT ESCOLAR COMARCAL

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç de les rutes de transport escolar 2020/2021 que cobreix el servei del Consell, encarregat dels desplaçaments als centres d'ensenyament dels municipis de la comarca.

Cada curs escolar s'estableixen unes noves rutes que queden actualitzades en aquest espai.


Menjadors escolars

El Consell Comarcal del Baix Camp assumeix les competències delegades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la gestió del servei escolar de menjador.

El Consell Comarcal pot gestionar el servei de dues formes:

Per consultar els ajuts individuals que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp, podeu accedir a l'apartat Beques i Ajuts del servei d'Ensenyament del Consell Comarcal.

Escoles municipals de música

El Consell Comarcal del Baix Camp gestiona les subvencions de les escoles de música durant cada curs escolar, de les quantitats consignades en el pressupost ordinari i d'acord amb el conveni marc signat amb la Diputació de Tarragona.

Persones destinatàries d'aquestes subvencions:

Poden sol·licitar-les tots els ajuntament de la comarca del Baix Camp que tinguin escoles municipals de música amb un any de funcionament, com a mínim, autoritzades per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya, o en el seu defecte, presentant informe favorable emès per la mateixa Direcció General, exceptuant aquelles poblacions que ja tinguin concedit un ajut per mitjà del Programa d'Ensenyament Musical de la Federació Catalana de Societats Musicals.

La convocatòria té per finalitat contribuir a sufragar, parcialment, les despeses de professorat.

No obstant això, el Consell Comarcal estudia, en cada cas, qualsevol excepció d'escoles que ja estiguin en funcionament.

Criteris per sol·licitar els ajuts:

  • Població del municipi.
  • Nombre de l'alumnat matriculat a l'escola.
  • Despeses de professorat.
  • Els cicles formatius impartits.
  • Alternativament, es poden assignar els recursos atenent el mateix repartiment realitzat en el curs immediat anterior en el que s'hagi gestionat aquest mateix programa de foment, per facilitar així la conciliació d'aquestes fons amb el pressupost d'ingressos consignat per cada corporació municipal.

El Consell Comarcal del Baix Camp dona suport als ajuntaments de Cambrils, Riudomsla Selva del Camp i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per contribuir en el manteniment de les escoles municipals de música, de cadascun d'aquests municipis, regulat dins el conveni marc amb la Diputació de Tarragona.

La Diputació finança, amb 69.099 euros, el Programa de Suport a les Escoles Municipals de Música 2019 del Consell Comarcal del Baix Camp. La informació sobre ajuts per al proper curs escolar està pendent de publicació.
 

Beques i ajuts

Beques i ajuts que gestiona el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp:

  • Desplaçament: encara no estan convocats els ajuts individuals de desplaçament per a centres escolars d'ensenyament infantil, primària i ESO per al curs 2020-2021.
  • Menjador: les bases de les beques del proper curs escolar 2021-2022 es publicaran a partir de maig del 2021. 

Informació bàsica sobre els ajuts:

Els ajuts s'atorgaran als sol·licitants que assisteixin a centres d'ensenyament infantil, primària i ESO, públics i privats concertats, referenciats pel Departament d'Educació, ubicats dins la comarca del Baix Camp.

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.30 hores
Consell Comarcal del Baix Camp