Els consells comarcals són òrgans administratius que tenen el seu àmbit d'actuació a la comarca. El seu principal objectiu és donar i mancomunar serveis als ajuntaments per facilitar la gestió municipal.

En aquesta línia el Consell Comarcal presta assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis de la comarca alhora que coopera econòmicament en la realització de les obres, serveis i activitats dels municipis garantint la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que no estan obligats a prestar-los. També coopera amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

Aquests serveis permeten l'accés als diferents programes específics que donen cobertura a les competències municipals. Cadascun dels programes d'actuació contemplats en el catàleg de serveis té, no obstant, condicions específiques per a la prestació dels diferents serveis que engloba l'esmentat catàleg. Així doncs, per accedir als diferents programes d'actuació, el municipi haurà de complir les condicions concretes de cadascun d'ells.

Els serveis que prestem als municipis són:

 • Assessorament.
 • Oficina Tècnica Ambiental Comarcal.
 • Oficina Serveis Tècnics.
 • Oficina Informàtica.
 • Central de Contractació
 • Serveis Socials (assistència primària, EAIA, Consell de la Gent Gran, Federació de Dones, servei de transport adaptat, entre d'altres).
 • Promoció Socioeconòmica (escoles taller, casa d'oficis, tallers d'ocupació, autoempresa, projectes Heura i Maragda, entre d'altres).
 • Patronat Comarcal de Turisme.
 • Oficina d'Atenció al Consumidor.
 • Servei de recollida de vehicles abandonats.
 • Ensenyament.
 • Servei Comarcal de Català.
 • Oficina de serveis a la joventut.
 • Suport administració electrònica.