Aquest servei està inscrit dins el Departament de Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp. L'objectiu és oferir, mitjançant un conveni de col·laboració específic, ajut als ajuntaments de la comarca sobre gestió laboral i recursos humans.

SERVEIS QUE OFEREIX

  • Gestió dels contractes dels/les treballadors/es dels ajuntaments i organismes municipals.
  • Gestió de les altes i les baixes laborals.
  • Tramitació de les nòmines.
  • Tramitació de les liquidacions.
  • Aplicació dels models de cotització de la Seguretat Social.
  • Altres consultes laborals.

El Consell tramita la documentació necessària en els casos esmentats. D'aquesta manera, els ajuntaments estan assessorats sobre els passos que s'han de seguir en cada una d'aquestes situacions en concret, ja que sovint no disposen de recursos suficients per dur a terme aquestes tramitacions directament.

Alhora, aquest servei també gestiona els serveis laborals propis del Consell Comarcal del Baix Camp, així com els recursos humans necessaris per a la creació i desenvolupament dels diferents projectes de polítiques actives d'ocupació que promou l'ens comarcal. Aquests són: l'Escola Taller, el Taller d'Ocupació, els projectes de formació ocupacional (Maragda i Heura), entre d'altres, posats en marxa amb subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

PERSONES DESTINATÀRIES

Poden ser beneficiaris d'aquest servei tots aquells ajuntaments de la comarca que sol·licitin prèviament al Consell la seva col·laboració. No cal complir uns requisits específics, només ser un nucli de la comarca i precisar l'assessorament del Consell en aquest àmbit. Actualment els municipis o entitats inscrites en aquest servei són dotze.


COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

Responsable: Sílvia Vall Boronat