És un servei que depèn directament de la Diputació de Tarragona. L'emplaçament del secretari/a interventor/a que duu a terme aquest assessorament està però a les dependències del Consell Comarcal del Baix Camp.

Aquest servei dóna assessorament jurídic als ajuntaments de la comarca. Un total de 28 municipis sol·liciten aquest tipus d'ajut.

TIPUS D'ASSESSORAMENT

  • Assessorament verbal: els ajuntaments realitzen consultes via telefònica a través del correu electrònic. També es fan reunions quan es creu convenient.
  • Assessorament escrit: es fa un informe sobre el tema de la consulta.

Tot i així, cal dir que si cal també es duen a terme visites als ajuntaments que requereixin aquest servei.

PERSONES DESTINATÀRIES

  • Es dóna prioritat en l'assistència als 22 municipis de la comarca que tenen menys de 5.000 habitants.
  • Tot i amb això també s'atenen les sol·licituds d'altres municipis més grans que requereixin igualment aquest servei. 

QUI POT SOL·LICITAR AQUEST SERVEI?

  • L'alcalde/ssa del municipi
  • El secretari/a interventor/a
  • Un regidor/a amb competències delegades en aquestes matèries

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

Responsable: Carmen Vuelta Santín