Des de l'Oficina d'Habitatge del Baix Camp oferim un servei gratuït que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a la comarca, amb el suport i la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

La Borsa es nodreix d'habitatges nous o existents del mercat lliure que estan desocupats. L'Oficina Comarcal d'Habitatge es fa càrrec de la tramitació, gestió i redacció dels contractes. Durant tot el temps que l'habitatge és llogat, es garanteix la informació i l'assessorament a propietaris i llogaters, així com el seguiment de la relació contractual i del bon ús de l'habitatge.


Consell Comarcal del Baix Camp