El Baix Camp és una comarca amb marcats desequilibris econòmics, socials i demogràfics de manera que uns pocs municipis de la costa i la plana es caracteritzen per una important activitat econòmica mentre que els municipis d'interior i de muntanya pateixen un alt índex d'envelliment de la població i serioses dificultats de promoció econòmica. Del conjunt de 28 municipis de la comarca, 17 municipis tenen entre 2000 habitants i 50 habitants i es troben en aquesta situació de manca d'iniciatives de desenvolupament local.

És, des d'aquesta perspectiva, que el Consell Comarcal del Baix Camp dirigeix una part dels seus esforços a dinamitzar l'economia d'aquestes poblacions, a promoure l'autoocupació, l'activitat empresarial i comercial, la formació, l'emprenedoria, la innovació i la qualitat.

El Consell Comarcal del Baix Camp promou projectes relacionats amb l'ocupació i el desenvolupament econòmic basats en la participació de les persones, en la millora de l'ocupació i del mercat laboral. Els projectes en curs són:

Servei laboral (discapacitat psíquica)

SERVEI LABORAL ESPECIALITZAT D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA I/O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL

 

 

BREU HISTÒRIA DEL SERVEI

 

El Servei Laboral Especialitzat d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció per a Persones amb Discapacitat i/o Trastorn de la Salut Mental, es remunta a l'any 1995 amb la creació del Projecte Maragda per donar suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària, a través de la tècnica del treball amb suport (TAS). L'any 2002 i adoptant la mateixa metodologia, es creà el Projecte Heura, posant especial atenció al col·lectiu de persones amb trastorn de la salut mental.

 

 

En l'actualitat, i com a un servei unificat, el Consell Comarcal del Baix Camp amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball, segueix donant suport a totes aquelles persones més vulnerables en el seu procés d'integració laboral.

 

 

FILOSOFIA DEL SERVEI

 

El servei es basa en la idea que una societat justa és aquella que mira des de la igualtat i no des de l'exclusió. El treball, a més de ser una activitat productiva i econòmica, també és una activitat humana que, ben entesa, té la capacitat d'igualar a les persones en allò que saben o poden fer. És per aquest motiu que des del servei es defensa el marc legal de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 novembre).

 

 

 

TREBALL AMB SUPORT (TAS)

El servei treballa a través de la tècnica del treball amb suport (TAS), metodologia que facilita la incorporació al mercat de treball ordinari a persones amb especials dificultats. Es basa en un sistema de suport individualitzat que consisteix a proporcionar l'ajuda imprescindible a la persona, per tal que aquesta pugui desenvolupar de forma autònoma una activitat laboral. Aquest suport va decreixent a mesura que la persona s'integra plenament al seu lloc de treball, per tal de fomentar al màxim la seva autonomia personal i laboral.

 

 

 

QUÈ S'OFEREIX DES DEL SERVEI?

 

A les persones usuàries:

  • Formació transversal, flexible i adaptada.

  • Orientació laboral i recerca de feina.

  • Tutories individualitzades.

  • Coordinacions amb les famílies, centres de referència i equips professionals dels diferents serveis.

  • Convenis de pràctiques no laborals en empreses ordinàries.

  • Prospecció empresarial i captació de possibles ofertes de feina.

  • Suport en la inserció laboral a través de la tècnica del treball amb suport.

  • Suport i seguiment psicològic durant tot el procés d'inserció.

A les empreses:

 

  • Cerca d'empreses interessades a incorporar persones amb discapacitat psíquica a la seva plantilla.

 

  • Assessorament a l'empresa contractant.

 

  • Seleccionar possibles persones candidates.

 

  • Preparació, formació i avaluació de la persona treballadora en aquelles habilitats que el món laboral exigeix.

 

  • Convenis de pràctiques sense cap cost econòmic, com a pas previ a la contractació.

 

  • Suport, seguiment i avaluació continuada de la persona treballadora durant tot el procés d'inserció a través de la tècnica del Treball amb Suport.

 

Els avantatges per a l'empresa són varis i contemplen diferents vessants, com poden ser les bonificacions a la seguretat social o la imatge d'empresa socialment compromesa.

 

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI

 

Seran susceptibles de participar en el servei les persones d'entre 16 i 65 anys, amb una discapacitat psíquica i/o trastorns de la salut mental igual o superior al 33% reconeguda per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), i que es trobin en les situacions següents:

 

  • Persones amb discapacitat demandants d'ocupació no ocupades (DONO), inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

  • Persones treballadores inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a millora de feina.

 

  • Persones treballadores en actiu en empreses del mercat ordinari, que es trobin en la fase de seguiment a la inserció o treball amb suport.

 

 

VIES D'ACCÉS AL SERVEI

 

Les persones interessades podran dirigir-se directament a les oficines del Consell Comarcal del Baix Camp per demanar informació i omplir la sol·licitud de demanda donant el registre d'entrada pertinent. Posteriorment seran citades per a una entrevista.
En el cas d'estar vinculades a un centre de referència o a la xarxa de salut mental, aquest pot fer la derivació pertinent.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ
treballambsuport@baixcamp.cat
977327155 (ext. 4015)

 

Banc de Terres i Recursos Agraris

El Banc de Terres i de Recursos Agraris del Baix Camp és un servei comarcal de mediació entre persones propietàries i pageses creat per promoure el relleu agrari i la producció de qualitat. Mitjançant el web https://comunitat.campviu.cat ajudem a trobar terres i persones pageses, segons la necessitat. Després redactem i emparem contractes agraris segons la voluntat d'ambdues parts per donar seguretat al seu tracte.

 

El Banc de Terres del Baix Camp és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Camp, inclosa dins del Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020, que té l'objectiu de revalorar la terra i el sector agrari als municipis d'interior i de muntanya de la comarca.

 

El servei s'adreça principalment a:  • Persones propietàries de terres en desús que busquen una opció per a mantenir i millorar el seu patrimoni agrari.

  • Persones pageses que deixen l'ofici i busquen un relleu a la seva explotació.

  • Persones propietàries i pageses que ja tenen un acord verbal i volen formalitzar-lo en un contracte.

  • Persones pageses professionals que volen ampliar o concentrar les terres que conreen.

  • Noves persones pageses que busquen un lloc on desenvolupar el seu projecte.

  • Persones joves o aturades que busquen un tastet de l'ofici abans d'incorporar-s'hi.

  • Cooperatives agràries, de serveis o de treball que necessiten terra agrícola per desenvolupar-se.

  • Persones ramaderes o apicultores que necessiten aprofitar terrenys forestals i/o agrícoles.


 

També s'adreça a:  • Persones treballadores d'altres sectors que volen complementar les seves rendes amb l'activitat agrària.

  • Persones emprenedores que necessiten terra agrícola, encara que la producció agrària no sigui l'activitat principal del projecte.

  • Persones i col•lectius interessats en la producció agrícola per a l'autoconsum.


 

Què ofereix el Banc de Terres si ets:  • Demandant de terra. T'ajudem a trobar una terra perquè hi desenvolupis o segueixis desenvolupant el teu projecte agrari. Mitjançant un mapa podràs observar la ubicació i les característiques de les terres que s'ofereixen, així com els requisits que estableix la propietat.


 

Si t'interessa alguna terra pots anar a veure-la i, si prens la decisió de continuar el projecte endavant, et prepararem una cita amb la propietat, sempre que aquesta estigui interessada en el teu perfil.  • Oferidor de terra. T'ajudem a trobar una persona pagesa amb un projecte que encaixi amb els teus interessos i necessitats. A través de la teva oferta de terres, la persona demandant podrà saber quina terra tens i què n'esperes. Si la persona està interessada i la vols conèixer, el tècnic del Banc de Terres us concertarà una cita per tal que negocieu els tractes. També pots ser una persona propietària en actiu, mirar el llistat de demandants de terra i establir contacte amb qui més t'interessi per negociar.


 

Com pots formar part del Banc de Terres?

 

Només cal que ens enviïs una sol·licitud. Pots fer-ho mitjançant:  • Correu electrònic a bancdeterres@baixcamp.cat

  • Trucada/missatgeria al telèfon mòbil del servei 627 308 295.


 

A partir d'aquí, et donarem cita per entrevistar-te amb el tècnic, recollir les teves dades i formalitzar l'ingrés al servei.

 

Dades de contacte del Banc de Terres:
Consell Comarcal del Baix Camp
C/ Dr. Ferran, 8, 43202 Reus
Tel. 977 327 155
AODL (Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local)
Gessamí Sardà Moya
Tel: 627 308 295
aodl@baixcamp.cat

 

 

 

 

 


Polítiques Actives d'OcupacióAlumnes del SUMA´TEls canvis que es venen produint en el mercat laboral repercuteixen en el nombre d'aturats/des de la comarca, la qual cosa fa aconsellable potenciar les polítiques actives d'ocupació. Aquestes polítiques es centren en millorar la ocupabilitat mitjançant la seva contractació per realitzar obres o serveis d'interès col·lectiu i la seva participació en accions formatives.


Les polítiques actives d'ocupació estan formades per un seguit de programes i mesures d'orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu crear i fomentar l'ocupació possibilitant l'accés dels aturats/des al mercat laboral i la millora de la seva qualificació, reconversió i perfeccionament laboral d'acord a les perspectives que ofereix el mercat de treball.


 Els principals programes que estan en actiu en el Consell Comarcal del Baix Camp són:
  • Plans d'Ocupació: són programes de contractació temporal de treballadors aturats/des per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. Els beneficiaris són les persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació. El Consell Comarcal del Baix Camp finança aquesta iniciativa conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya.


   • Joves per l'Ocupació: és un programa innovador que combina la realització d'accions d'orientació, de formació i d'adquisició d'experiència professional en empreses amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Les persones destinatàries són persones joves d'entre 16 i 25 anys que no disposen de l'ESO o, si tenen aquesta titulació, no han continuat la seva formació i presenten dèficits o mancances. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Camp disposa de 20 places que ocupen persones joves que es formen en els següents mòduls:


 

 
        • Ajudant de cuina


        • Tècniques de venda


 


  • Fem Ocupació per Joves: aquest és un programa que combina accions d'orientació, formació i experiència professional en empreses, que es destina a persones joves aturades i demandants d'ocupació, d'entre 18 i 30 anys, amb titulació d'ESO però que presenten dèficits formatius, que disposen d'experiència professional. Aquest programa adapta la formació a les necessitats de les persones joves segons el lloc de treball que s'aconsegueixi en les empreses.

 


  • El 30 plus: comparteix característiques similars en objectius i finalitats amb el programa Fem Ocupació però es dirigeix a aturats/des majors de 30 anys amb mancances formatives i nivells baixos de qualificació que es troben en una situació de risc laboral.

 
conjunt logos mes gran


Pla de Reactivació Socioeconòmica del Baix Camp

El Consell Comarcal treballa en un Pla de Reactivació Socioeconòmica del Baix Camp per fer front a l'impacte de la COVID-19 a la comarca. Dins del procés d'elaboració del pla, l'ens posa a l'abast de la ciutadania dos informes de diagnosi. Són recursos interactius en els quals es poden seleccionar les opcions i variables d'interès:

 

A continuació podeu veure el contingut dels enllaços directament.


Impacte econòmic i social de la COVID-19 al Baix Camp

 

Anàlisi de l'evolució de l'estructura productiva dels municipis del Baix Camp 2009-2020Contacte amb nosaltres:

Consell Comarcal del Baix Camp