L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor és un organisme d'àmbit comarcal que informa les persones consumidores sobre els seus drets i deures, i tramita les seves consultes, reclamacions, denúncies, queixes i sol·licituds de mediació i arbitratge.

Quins serveis s'ofereixen des de l'Oficina Comarcal?

Rebre i tramitar queixes
Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre els seus drets i deures, i les formes d'exercir-los.
Informar i orientar
Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre els seus drets i deures, i les formes d'exercir-los.
Gestionar reclamacions
Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació i l'arbitratge de consum
Gestionar denúncies
Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum. Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum.
Educar i formar
Educar i formar en consum les persones, particularment els col·lectius protegits.

Com es poden fer les reclamacions?

Atenció digital:

Atenció telefònica:

Atenció presencial:

  • Cada dilluns de 9 a 12 h.
  • Cada dimecres i dijous de 9 a 13 h.

Cal demanar cita prèvia a través d'aquest enllaç. 


Horari d'atenció:

Últimes notícies de l'Oficina de Consum

Enllaços d'interès:

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor