L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor és un organisme d'àmbit comarcal que informa les persones consumidores sobre els seus drets i deures, i tramita les seves consultes, reclamacions, denúncies, queixes i sol·licituds de mediació i arbitratge.

Quins serveis s'ofereixen des de l'Oficina Comarcal?

Informar, orientar i assessorar els consumidors sobre els seus drets i deures, i les formes d'exercir-los.

Rebre i tramitar les queixes, les reclamacions i les denúncies dels consumidors amb domicili als municipis de la comarca del Baix Camp.

Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació i l’arbitratge de consum.

Gestionar les denúncies i traslladar-les a l’organisme competent.

Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum.

Educar i formar en consum. 

Consultes i reclamacions

  •  Adreceu-nos una consulta si necessiteu resoldre dubtes sobre els vostres drets i obligacions com a persona consumidora o empresa; o per informar-vos de l'estat d'una reclamació.
  • Presenteu una reclamació si heu demanat a una empresa o a un professional la reparació d’un dany i no heu obtingut una resposta satisfactòria dins del termini de 30 dies. És imprescindible haver fet aquesta reclamació prèvia a l’empresa abans de presentar la reclamació a Consum des d’on s’intentarà resoldre la vostra reclamació mitjançant una mediació o un arbitratge, mecanismes de resolució alternativa de conflictes que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.
  • Feu una denúncia si voleu que s'investiguin uns fets que poden ser una infracció de la normativa de consum (una publicitat enganyosa, la manca de fulls oficials de reclamació, la venda d'un producte perillós, etc.).
  • Feu una queixa per deixar constància de la vostra disconformitat per un mal servei (un tracte inapropiat, un temps d'espera excessiu, etc.), sense demanar cap indemnització.   

Com es poden fer els tràmits de manera telemàtica? (consulta, reclamació, queixa o denúncia)

*D'acord amb el principi de proximitat, es remetrà la vostra reclamació al servei públic de consum municipal o comarcal corresponent. Si teniu el vostre domicili o residència a la comarca del Baix Camp ens el remetran a nosaltres. En aquest formulari hi podeu adjuntar tota la documentació que tingueu: tiquets, factures, contractes, reclamació prèvia a l'empresa…
Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor