La comarca del Baix Camp està formada per 28 municipis, d'entre els quals, Reus és capital. Amb dades oficials d'Idescat del 2020, el nombre d'habitants de la comarca és de 194.127 persones i té una extensió territorial de 697,1 km2.

El Consell Comarcal del Baix Camp és un òrgan administratiu que té el seu àmbit d'actuació delimitat a la comarca, per la qual cosa és un ens local. El seu principal objectiu és donar serveis als ajuntaments de la comarca del Baix Camp i mancomunar-los per facilitar la gestió municipal

Els/les membres dels Consells Comarcals s'anomenen consellers/es i són elegits/des de manera indirecta coincidint amb la renovació dels ajuntaments cada quatre anys, en les eleccions municipals. És per això que la condició indispensable per a ser conseller/a és ser regidor/a d'un ajuntament de la comarca. 

El nombre total de consellers/res ve establert legislativament d'acord amb el nombre total d'habitants de la comarca. La distribució del total entre les diferents forces polítiques depèn d'una operació matemàtica, regulada legislativament, basada en el nombre de regidors/res i de vots obtinguts per cada formació política als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca.

La normativa pel que fa a la composició i l'actuació del Consell Comarcal s'emmarca en l'article 3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, així com al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Consell Comarcal del Baix Camp està format per 33 consellers/res. La composició per forces polítiques després de les eleccions de 26 de maig de 2019 és la següent:

ÒRGANS UNIPERSONALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Il·lm. Sr. Ernest Roigé i Savall, president

Sr./a. XXXXvicepresidència

Sr./a. XXXXvicepresidència

Sr./a. XXXXvicepresidència

Sr./a. XXXXconselleria de coordinació

Sr./a. XXXXconselleria de coordinació

Sr./a. XXXXconselleria de coordinació

Sr./a. XXXX, portaveu ERC-AM

Sr./a. XXXX, portaveu JUNTS-CM

Sr./a. XXXX, portaveu PSC-CP

Sr./a. XXXX, portaveu VOX

Sr./a. XXXX, portaveu PP

Sr./a. XXXX , portaveu CUP-AM

Sr./a. XXXX, portaveu ARA-PL

Sr. Joan Emili Llauradó Grau, gerència

Sr. Joan Manuel Abelló, secretaria general

Sra. Rosa M. Pérez López, intervenció

Sra. Dolors Canela Padrol, tresoreria

CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS ERC-AM

 • President del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcalde de Riudecanyes.

Curriculum vitae

Declaració de béns

Agenda institucional

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidora de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Declaració de béns

 

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcalde de Vilaplana.

Declaració de béns

 • Consellera comarcal del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Alcaldessa de Riudecols.

Declaració de béns

 
 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcalde de Botarell.

Declaració de béns

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidora de Cambrils.

Declaració de béns

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Alcalde de Castellvell del Camp. 

Declaració de béns

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Alcaldessa de Duesaigües.

Declaració de béns

 
 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Alcalde de Vinyols i els Arcs. 

Declaració de béns

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcaldessa d'Arbolí. 

Declaració de béns

CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS JUNTS-CM

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcalde d'Alforja.
 • President de Secomsa. 

Declaració de béns

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Regidor de Riudoms. 

Declaració de béns

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidora de les Borges del Camp. 

Declaració de béns

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Regidora de Reus.

Declaració de béns

 
 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 • Regidor de Vinyols i els Arcs. 

Declaració de béns

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidor de Mont-roig del Camp. 

Declaració de béns

 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidor de l'Aleixar. 

Declaració de béns

 

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidora de Prades. 

Declaració de béns

 

 
 • Conseller del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Alcalde de Colldejou. 

Declaració de béns

 

CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS CANDIDATURA DE PROGRÉS

 • Consellera del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Regidora de Reus.

Declaració de béns