Aquest departament presta un conjunt de serveis al Consell Comarcal del Baix Camp i als ajuntaments de la comarca (mitjançant un conveni signat).

Equip de treball:

L'equip de treball el formen un enginyer i un tècnic informàtic.

El conjunt de serveis que es presten als ajuntaments es poden dividir en:

Responsable:

 • Serveis de consultoria i assessorament tècnic:
   • Realització de pressupostos orientatius i informes tècnics per a l'adquisició de nou material informàtic.
   • Assistència i assessorament en la plataforma eaCAT (extranet de l'Administració Catalana).
   • Assistència i assessorament en temes de signatura electrònica, i estudi de la implantació de la signatura electrònica en l'administració (idCAT i tarja criptogràfica per al treballador de l'Administració Pública).
   • Seguiment i compliment del conveni signat amb la AOC (Administració Oberta de Catalunya).
   • Informació de llicències d'obres majors i menors.
 
 • Serveis d'assistència on-line.
 • Serveis de suport d'aplicacions integrals municipals:
   • Programari dels ajuntaments: Padró d'habitants, registre d'entrades i sortides, comptabilitat i recaptació.
 • Serveis d'instal·lació i manteniment hardware:
   • Reparacions hardware i instal·lació i configuració d'equips informàtics.
   • Disseny, planificació i configuració de xarxes de dades corporatives
 • Serveis CATCert:
   • Emissió de certificats per a les administracions públiques.

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

Responsable: Jordi Toset Mena