El Consell Comarcal del Baix Camp posa a disposició de la ciutadania tota la informació relativa a la seva gestió i a les actuacions que porta a terme directament, així com la que correspon a les diferents empreses i organismes públics que en depenen.