El Consell Comarcal del Baix Camp ofereix la possibilitat d'establir un conveni de col·laboració per gestionar els temes urbanístics als municipis que ho requereixen. Concretament:

  • Assessorament urbanístic.
  • Informació de llicències d'obres majors i menors.
  • Redacció de projectes tècnics i memòries valorades d'edificacions, projectes urbanístics i altres actuacions.
  • Tramitació i inspecció dels ajuts de rehabilitació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
  • Inspecció i tràmit de certificacions d'obres que s'acullen a les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOISC) i del Programa d'Assistència Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i obres de tots els ajuntaments de la comarca.

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

El Consell Comarcal del Baix Camp facilita la descentralització de la Borsa de mediació per al lloguer social als municipis que ho requereixin amb la voluntat d'apropar aquest servei a la ciutadania.

Per a més informació, podeu consultar al servei de la Oficina Comarcal d'Habitatge.


COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

Responsable :