D'acord amb les competències establertes en el Decret 4/2003 les actuacions que duu a terme el Consell Comarcal del Baix Camp són les següents: