L'Oficina Comarcal de Suport a l'Administració Electrònica (OCSAE) és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l'administració electrònica.

ON SOM?

Consell Comarcal del Baix Camp

QUINS SERVEIS OFERIM?

1.    Servei d'assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d'implantació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l'apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol•licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e-FACT: Factura electrònica
 • e-TAULER: Tauler d'anuncis i edictes.
 • e-NOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d'Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.

2.    Servei de formació i divulgació de l'administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT.

3.  Servei de certificació digital

Com a Entitat de Registre col·laboradora de CATCert, el Consell Comarcal del Baix Camp ofereix als ajuntaments de la comarca la generació dels certificats digitals necessaris per a la gestió de l'Administració Electrònica.

Els  certificats que s'emeten, adreçats als treballadors i treballadores del ens públics i per als sistemes informàtics, doten i garanteixen de totes les garanties jurídiques a la gestió de l'administració electrònica.

Us podeu subscriure a les Notícies sobre serveis del Consorci AOC, CATCERT, Localret i CESICAT