El turisme, al llarg dels anys, ha esdevingut una activitat capaç de fomentar el desenvolupament econòmic i social de la comarca i de consolidar-se, a més a més, com una bona eina per a donar a conèixer els recursos naturals i culturals i per procurar el seu manteniment i conservació.

El turisme és, ara com ara, un dels sectors econòmics i d’activitat més importants del conjunt del Baix Camp. Per aprofitar aquesta potencialitat el Consell Comarcal va crear la marca turística Muntanyes de la Costa Daurada, marca a través de la qual es dinamitza i promociona turísticament els municipis de la comarca, donant un especial impuls als municipis d’interior i muntanya en tant que, donades les seves característiques socioeconòmiques, aquests requereixen un major suport tècnic i de recursos.

 

Serveis als municipis

 • ÀMBIT GEOGRÀFIC D’ACTUACIÓ

L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp dona suport tècnic per a la de promoció i dinamització turística de tots els municipis de la comarca. Amb tot, centra els esforços en aquells que per les seves característiques geogràfiques i socials tenen menys recursos i mitjans per realitzar projectes de desenvolupament turístic.

 • OBJECTIUS

Tenint en compte aquest context, el Consell Comarcal del Baix Camp, a través de la seva Àrea de turisme, fa una aposta clara i decidida en favor de la planificació turística, de la promoció i coordinació de projectes comuns entre municipis i en la recerca de vies i mitjans de finançament, promoció i suport a la comercialització per cadascun dels diferents projectes a implementar.

L’Àrea de turisme actua en el camp de la planificació i organització turística del territori, vetllant per l’assoliment dels següents objectius:

 • Promocionar turísticament la comarca del Baix Camp i especialment els seus municipis d’interior i de muntanya, aquells més allunyats de la costa i que per les seves característiques tècniques i capacitats econòmiques i operatives, es troben amb més dificultats a l’hora de donar a conèixer els seus atractius i serveis turístics.
 • Donar suport a la comercialització d’activitats i paquets turístics oferts per les diferents empreses i entitats de l’àmbit turístic.
 • Donar suport general en matèria de turisme als ajuntaments dels municipis d’interior i de muntanya del Baix Camp per al seu desenvolupament turístic local a través de l’aportació de mitjans materials i humans, i concretament a través de la realització de treballs, assessoraments, i recerca i gestió d’ajuts i subvencions, etc.
 • SERVEIS
 • Accions de dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible i de qualitat.
 • Creació de productes i paquets turístics al Baix Camp i suport a la seva comercialització.
 • Accions per a la professionalització i innovació del sector turístic.
 • Enfortiment de la xarxa empresarial turística de la comarca.
 • Promoció i consolidació de la marca Muntanyes de la Costa Daurada com a imatge turística dels municipis del Baix Camp.
 • Gestió i actualització de la pàgina web i les xarxes socials de Muntanyes de la Costa Daurada.
 • Millora de la senyalització turística direccional, vertical i horitzontal dels municipis, implantant una senyalització informativa, de format homogeni.
 • Creació i dinamització d’infraestructures d’informació i interpretació turística, ambiental i cultural.
 • Manteniment, neteja i adequació de la xarxa de camins del Baix Camp mitjançant brigades forestals.
 • Promoció dels camins tradicionals de la comarca com a infraestructura turística estratègica.
 • Desenvolupament d’activitats turístiques als municipis.
 • Valorització del territori, tot conservant i millorant, el patrimoni natural, arquitectònic i cultural dels municipis.
 • Estructuració i foment de l’oferta gastronòmica.
 • Creació de material de difusió turística dels municipis en concret i de la comarca del Baix Camp.
 • Fomentar noves inversions turístiques.
 • Organització i realització de cursos de formació per empreses turístiques.
 • Gestió de l’agenda d’activitats turístiques.

Serveis als ciutadans

L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp també dona suport als empresaris turístics de la zona i als nous emprenedors que volen posar en marxa un negoci relacionat amb aquest sector. En aquest sentit des de l’Àrea de Turisme assessorem en els àmbits següents:

 • Informació i orientació de l'idea empresarial.
 • Informació i orientació sobre normatives turístiques.
 • Assessorament en el  procés de creaciói suport en la realització del pla de viabilitat, tràmits per iniciar el negoci i mediació en l'obtenció de finançament.
 • Suport en la consolidació del projecte.
 • Assessorament i gestió de subvencions.
 • Subministrament de material turístic.
 • Cursos de formació per a la millora de la gestió i la promoció dels negocis turístics.
 • Difusió de les empreses turístiques als mitjans de comunicació propis.
 • Assessorament sobre accions de dinamització i promoció dels negocis turístics.

Contacte amb nosaltres:

Consell Comarcal del Baix Camp