L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i que permet operar amb diferents administracions. A més, assegura la integritat de les dades que les persones interessades vulguin enviar, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació-CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Com obtenir l'idCAT

  •  A través del web de l'Agència Catalana de Certificació. Per obtenir el certificat d'identificació, cal accedir al formulari de sol·licitud i omplir-lo. Tenint en compte el codi postal de la persona peticionària, l'aplicació l'informarà de les diferents oficines on aquesta es podrà identificar personalment amb el document acreditatiu d'identitat. A continuació haurà d'anar a qualsevol de les entitats de registre que el sistema li hagi mostrat i, una vegada validada la seva identitat, es generarà automàticament el certificat digital. Finalment es podrà finalitzar el procés instal·lant l'idCAT des del mateix ordinador on va fer la sol·licitud, a l'opció "instal·lació del menú de la web de l'idCAT".
  • Mitjançant sol·licitud presencial a qualsevol de les entitats de registre col·laboradores de CATCert, com ara el Consell Comarcal del Baix Camp. La persona operadora introduirà les dades del ciutadà o la ciutadana que, en cas que l'entitat de registre no lliuri els certificats dins un clauer idCAT, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autentificar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador/a lliurarà al ciutadà/na un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari. En aquest cas, el ciutadà/na podrà instal·lar el seu idCAT des de l'opció prevalidació dins l'apartat instal·lació. Demanar cita prèvia aqui

Per a més informació podeu accedir a la pàgina web de l'idCAT.

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp